Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

WRZENIE

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

W procesie wrzenia cieczy można wyróżnić trzy zakresy. W początkowym okresie ogrzewania, przy niewielkiej różnicy tempera- tur między powierzchnią grzejną a cieczą i małym obciążeniu powierzchni grzejnej, występuje swobodna konwekcja na powierzchni grzejnej. Na po- wierzchni zachodzi już częściowe odparowanie. Wraz ze zwiększonym ogrze- waniem i zwiększoną różnicą temperatur tworzą się pęcherzyki, które odrywają się od powierzchni grzejnej i wprowadzają pewien rodzaj mie- szania (wrzenie pęcherzykowe). Tworzenie się pęcherzyków zależy od wła- ściwości powierzchni, a w szczególności od jej chropowatości i właściwości zwilżania; duże znaczenie ma także napięcie powierzchniowe cieczy. Jeśli obciążenie powierzchni grzejnej nadal wzrasta, wtedy może powstać na powierzchni grzejnej jednolita warstwa pary (wrzenie błonkowe), która w dużym stopniu utrudnia przejmowanie ciepła, co zaznacza się szybkim spadkiem współczynnika przejmowania ciepła. Pierwsza część procesu odpowiada mniej więcej przejmowaniu ciepła przy swobodnym przepływie cieczy; drugą można porównać z przepływem wymuszonym wskutek działania mieszania. Dotyczy to jednak jedynie wartości orientacyjnych, ponieważ przepro- wadzone dotychczas pomiary dały różne rezultaty. Trzeba również uwzględnić to, że w technicznych aparatach często części powierzchni grzejnych albo służą do podgrzewania wstępnego wody, albo nie są całkowicie zwilżane. Dla przykładu: ciecz wpływająca od dołu do pionowej rury parownika musi być najpierw podgrzana do tempera- tury wrzenia. Z chwilą tworzenia się pęcherzyków, części powierzchni rury pozostają nie zwilżone, tak długo aż pęcherzyki nie oderwą się. Górna część jest wypełniona parą; ściany nie stykają się w tym przypadku z cieczą. [hasła pokrewne: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja