Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Ściagi kablobetonowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W przypadku ściągów kablobetonowych lub z wiązek cienkich drutów równoległych, albo gdy ściąg w zasadzie prętowy zastąpiony jest na odcinku końcowym kablem lub pękiem drutów przyspawanych do ściągu, możliwe staje sie stosowanie zakotwień stożkowych typu Freyssineta do kabli i różnych naciągarek (lewarów) — także i według patentów polskich (np. T. Kluza, S. Wróblewskiego, krakowskie, C. Ezmera i in.). Konstrukcje kotwiące Istnieją trzy zasadnicze rodzaje zakotwień ścianek szczelnych i szczelinowych. I. Zakotwienia pracujące dzięki wzbudzeniu odporu w gruncie zalegającym pomiędzy ścianką a konstrukcją kotwiącą. Odpór ten musi być większy niż siła przenoszona przez ściąg i musi się wytworzyć w wyniku nieznacznego tylko przesunięcia urządzenia kotwiącego. Do urządzeń takich należą płyty i ściany kotwiące, stawiane pionowo lub z pewnym (do 30 0 ) odchyleniem od pionu. Zalicza się tu również kraty i krzyżaki pionowe lub ukośne. Płaszczyzna kotwi jest tu prostopadła lub nieco odchylona od prostopadłej do ściągu. Zakotwienie pracujące przez wzbudzenie w gruncie tarcia, będącego funkcją ciężaru gruntu spoczywającego nad urządzeniem. Do zakotwień należą płyty i kraty poziome lub założone ukośnie, ale zawsze tak, że Ściąg leży w ich płaszczyźnie. Ponadto tzw. zakotwienia liniowe, tj. kotwie podłużne leżące na przedłużeniu ściągu, stosowane przeważnie do ścianek szczelinowych. Zakotwienia przenoszące siły poziome na głębsze warstwy gruntu — pale pojedyncze zginane i kozły palowe. Możliwe są również urządzenia stanowiące kombinacje zasadniczych rodzajów zakotwień, działające w sposób złożony, jak np. bloki kotwiące, które wzbudzają odpór przed swymi ścianami czołowymi, a tarcie wzdłuż podstawy, wierzchu i ścian bocznych; mogą one być pełne i ażurowe (klatkowe). [przypisy: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja