Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Współczynnik odporu

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy odporze kąt nie może być większy niż kąt, pod jakim działa na grunt nacisk ściany. W miare zwiększania sie kąta zgodność wartości rzeczywistego maksymalnego odporu granicznego z wartością odporu obliczonego na podstawie teorii Coulomba jest coraz mniejsza, ponieważ rzeczywista powierzchnia odłamu staje się krzywoliniowa. Dlatego też wartość wspólczynniku odporu obliczoną ze wzoru często zmniejsza się. Postępowanie takie jest dopuszczalne jednak tylko wówczas, gdy odpór gruntu odgrywa rolę drugorzędną.Wykres granicznego odporu gruntu uwarstwionego: a) gdy występują dwa poziomy gruntów suchych. b) gdy w gruncie w zasadzie jednorodnym występuje woda gruntowa swobodna. W stateczności budowli, należy stosować metody dokładniejsze, uwzględniające krzywoliniowy kształt powierzchni odłamu. Znajomość kąta jest potrzebna nie tylko do wyznaczania sił parcia czy odporu gruntu, lecz także do określenia kierunku działania tych sił (zarówno całkowitych jak i jednostkowych). Działają one bowiem na ścianę pod kątem b, mierzonym od normalnej do powierzchni ściany. W przypadku parcia czynnego kąt ten (oznaczony przez bc) ma prawie zawsze wartość dodatnią lub równą zeru, jeżeli ścianę można uważać za gładką; kierunek parcia jest wtedy prostopadły do ściany. W przypadku odporu, gdy nacisk ściany skierowany jest ku górze, tarcie gruntu o ściane skierowane jest przeciwnie, czyli ku dołowi i ku dołowi też kieruje się odpór, odchylając się o kąt bh od normalnej do ściany w górę. Wartość tego kąta uważa się wówczas za dodatnią; im ona jest większa, tym mniejszy jest odpór. Przeważnie jednak nacisk ściany kieruje się ku dołowi. Przeciwstawia mu się wtedy odpór skierowany ku górze i odchylony Od normalnej o kąt bb, uważany wówczas za ujemny. Im bezwzględna wartość tego kąta jest większa, tym większy jest odpór.[podobne: gentryfikacja, jubistyl, zawór różnicowy na powrocie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja jubistyl zawór różnicowy na powrocie