Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zawiesinę przygotowuje się z bentonitu i z cementu. Jej właściwości trzeba zbadać pod względem zachowania się w czasie. Ostatecznie powinna ona osiągać wytrzymałość rzędu 50+100 kG/cm2. Scianki szczelinowe — podobnie do ścianek szczelnych — mogą być utwierdzane w podłożu, a u góry swobodnie podparte lub kotwione. Podparcia są prostsze w wykonaniu, ale zajmują miejsce w obrębie chronionego przez Ściankę zagłębia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wykonuje się je ze stali o wytrzymałości 140-150 kG/mm2 i średnim module sprężystości 1 500 000 kG/cm2. Ze wzlędu na ich dużą rozciągliwość trzeba je wstepnie naciągać, a ponadto należy zapewnić możliwość dodatkowego napięcia ściągu już po jego wykonaniu. Ściągi obetonowane stanowią przejście do ściągów żelbetowych, które stosuje się zwykle do ścianek żelbetowych i wykonuje jako prefabrykaty. Ściągi żelbetowe w postaci płaskich belek o przekroju 4X8 cm, łączonych przegubowo ze ścianką, przy czym każdy brus żelbetowy musi mieć w odpowiednim miejscu wyrobione łożysko przegubu. Ściąg przechodzi przez otwór w płycie kotwiącej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Budynki wielkopłytowe (typ 4) montuje się z dużych kompletnie wykończonych płyt w zakładzie prefabrykacji. Płyty te o wymiarach, odpowiadających wielkości jednej izby, tworzą ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz stropy. Ustrój nośny składa się więc z szeregu zamkniętych prostopadłościanów połączonych między sobą węzłami o różnej sztywności. Taki układ płyt odpowiadający układowi krzyżowemu zapewnia dużą poprzeczną i podłużną sztywność budynku. Oprócz układu krzyżowego budynki wielkopłytowe mogą mieć układ poprzeczny występujący np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Elementy prefabrykowanego szkieletu żelbetowego wykonywane są w postaci pionowych i poziomych prętów, odpowiednio połączonych sztywnymi węzłami, lub też w postaci płaskich ram żelbetowych różnego typu, ustawianych jedna na drugiej poprzecznie do osi podłużnej budynku. W niewysokich lub średniowysokich budynkach szkieletowych zagadnienie przejmowania obciążeń wiatrem nie przedstawia specjalnych trudności, ponieważ siły te mogą być łatwo przejęte przez usztywniające ściany poprzeczne, klatki schodowe, szyby windowe itp. W budynkach wysokich natomiast usztywnienie budynku ze względu na obciążenia wiatrem jest problemem zasadniczym wpływającym na ukształtowanie konstrukcji szkieletu. Przekroje poprzeczne elementów żelbetowych szkieletu takich budynków zależne są przede wszystkim od sil wiatru, a obciążenia pionowe od ciężaru własnego i użytkowego mają tu wpływ drugorzędny. Rozstaw słupów szkieletu zależy od wielu czynników, jak np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Elementy przestrzenne pierwszego rodzaju montowane są jeden obok drugiego, elementy zaś drugiego rodzaju układane są w szachownicę, a powstała w ten sposób zamknięta przestrzeń w sąsiednich polach stanowi również przestrzeń mieszkalną uzyskaną jak zdyby za darmo. Sposób wykorzystania elementów przestrzennych w budownictwie mieszkaniowym może być różnorodny, tak pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym, przy czym stosowanie ich będzie mniej lub więcej opłacalne w zależności od liczby typów elementów skrzyń. Poza tym montaż elementów przestrzennych ma tę przewagę nad innymi, że nie wymaga żadnych rusztowań, ponieważ elementy same przez się są stateczne. W elementach jednoizbowych, wykonanych w całości z betonu monolitycznego (np. keramzytowego), zasadniczą konstrukcją nośną i łącznikiem między elementami mogą być słupy zabetonowane w miejscu zetknięcia się elementów ściennych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

O wyborze typu konstrukcji szkieletu decyduje z reguły funkcja pomieszczeń położonych na piętrach. Parter służy zwykle innemu przeznaczeniu. Powoduje to z reguły zmianę struktury szkieletu, gdyż np. gęsty rozstaw słupów na parterze przeszkadza w ukształtowaniu okien wystawowych, wejść itp. Przejście z małego na piętrach do dużego na parterze rozstawu słupów uzyskuje się przez umieszczenie podciągów zwykłych lub częściowo jako elementy podokienne 1 piętra. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Budynki o konstrukcji mieszanej (typ 9) występują zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i w budownictwie z gotowych elementów prefabrykowanych. Ze względu na dość rzadkie stosowanie tego rodzaju konstrukcji w budownictwie miejskim ograniczymy się do omówienia podstawowych zagadnień tego typu konstrukcji w tym miejscu, bez szczegółowego rozwijania tego tematu w dalszych rozdziałach książki. Dość korzystną konstrukcją stosowaną w budownictwie tradycyjnym jest konstrukcja budynku murowanego z cegły o wewnętrznym szkielecie żelbetowym wykonywanym na miejscu budowy. Tego rodzaju konstrukcja umożliwia, wskutek braku ścian wewnętrznych, swobodne projektowanie pomieszczeń w budynku o dowolnych rozmiarach. Ujemną stroną tego rodzaju konstrukcji mieszanej, szczególnie przy możliwych błędach wykonania, są odkształcenia w ścianach nośnych i działowych oraz w belkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W ten sposób przy schemacie jednostopniowym składniki masy betonowej podnoszone są jeden raz, lecz na większą wysokość, a przy schemacie dwustopniowym – na mniejszą wysokość, lecz dwukrotnie. Zasadnicza przewaga schematu jednostopniowego nad schematem dwustopniowym polega na tym, że wytwórnia pracująca wg schematu jednostopniowego osiąga większą wydajność wskutek skróconego czasu trwania jednego cyklu roboczego oraz możności obsłużenia jednym zasobnikiem materiałowym o odpowiedniej liczbie przedziałów i wielkości – kilku (do 4) betoniarek zainstalowanych w wytwórni. Równocześnie jednak w wytwórni o schemacie jednostopniowym potrzebne są bardziej wydajne i kosztowniejsze urządzenia do podnoszenia materiałów do zasobników operacyjnych, odmierzacze o sterowaniu elektrycznym lub pneumatycznym, stałe betoniarki itp. Natomiast w wytwórniach zbudowanych według schematu dwustopniowego operacyjne zasobniki materiałowe są umieszczane na znacznie mniejsz ej wysokości, co umożliwia zastosowanie do transportu pionowego urządzeń znacznie prostszych i tańszych, np. przenośników taśmowych ruchomych, betoniarek ruchomych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wizualizacja elewacji domu’

Zawiesina

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Pomieszczenia z urządzeniami odmierzającymi i z betoniarkami w większych wytwórniach powinny być ogrzane oraz zaopatrzone w urządzenia odpylające i wentylacyjne. Schematy technologiczne produkcyjne wytwórni masy betonowej. Rozróżnia się w zasadzie dwa schematy technologiczne produkcyjne w wytwórniach masy betonowej: jednostopniowy i dwustopniowy. Jednostopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji 20 m3jgodz i więcej, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym składniki suche podnoszone są jednorazowo na pełną wysokość budynku produkcyjnego do zasobników operacyjnych, a w czasie procesu mieszania przesuwają się stopniowo grawitacyjnie ku dołowi. Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji do 20 m3j jgodz, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym wszystkie składniki z wyjątkiem wody podnoszone są do zbiorników operacyjnych, po czym opuszczane są do kosza wsypowego betoniarki i powtórnie podnoszone i wrzucane do mieszalnika b etoniarki. Read the rest of this entry »

Comments Off