Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

W zakładach przemysłowych woda zużywana jest na potrzeby produkcyjne (technologiczne), przeciwpożarowe jak również do picia i na potrzeby gospodarcze. W fabrykach woda zużywana jest najczęściej do następujących celów: – na przygotowanie produktów lub półfabrykatów, – na przemywanie przygotowanych produktów lub półfabrykatów w specjalnych urządzeniach (zbiorniki dla przepłukiwania, wanny, konwejery, filtry itp. ). – na spłukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków (popiół itp. ), – na przygotowanie pary w urządzeniach maszynowych, – na chłodzenie maszyn, – na gospodarczą obsługę pomieszczeń, gdzie odbywa się produkcja (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzana przez innych wykonawców, niż jednostki państwowe wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez służbę architektoniczno-budowlaną w zakresie projektu technicznego. Podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych jest pozwolenie na budowę, wydawane przez terenową służbę architektoniczno-budowlaną po przedstawieniu przez inwestora projektu technicznego, a przy opracowaniu dokumentacji w jednym stadium – projektu techniczno-roboczego. Ramowe zasady sporządzania i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji ustala Zarządzenie nr 15 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dn. 11. lipca 1957 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na mieszkańca i dobę w miastach i osiedlach należy przyjmować wg normatywu MGK z 1956 r. (Decyzja PKPG z dn. 27. VIII. 1956 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Zapotrzebowanie wody do urządzeń tryskaczowych i zraszających [TYTUL Zapotrzebowanie wody do urządzeń tryskaczowych i zraszających. Tryskacze: przy liczbie tryskaczy do 100 szt. na l piętro przy liczbie tryskaczy 100 -:- 150 szt. na l piętro przy liczbie tryskaczy 150 -:- 200 szt. na l piętro czas działania urządzenia – 2 godziny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Prasoodpowietrzanie Metoda ta jest jednym z nowych rozwiązań zagęszczania mieszanek betonowych w produkcji elementów prefabrykowanych. Polega na wielostopniowym zagęszczaniu przez prasowanie z jednoczesnym odpowietrzaniem przy stosowaniu mieszanek o normalnej temperaturze lub też mieszanek gorących. Technika ta nie została jeszcze obecnie wprowadzona na skalę przemysłową, jednak osiągane już obecnie wyniki w badaniach półtechnicznych, jak też przygotowanie uruchomienia produkcji elementów wielkopłytowych dla budownictwa mieszkaniowego wskazują, że rozwiązanie to może być szczególnie interesujące. Prasoodpowietrzanie zakłada stosowanie mieszanek o wyższym stopniu ciekłości i odprowadzanie pewnej ilości wody zarobowej w trakcie trwania procesu zagęszczania. Można, więc uznać, że jest ona pierwszym pewnym rozwinięciem metody GO-CON . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stara tkalnia’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

Określanie mocy produkcyjnej wytwórni elementów wielkowymiarowych dla budynków mieszkalnych odbywa się na podstawie liczby izb, które zaplanowano do zmontowania w okresie rocznym. Jak wynika z przeprowadzonych badań krajowych (Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa), ekonomicznie efektywne wielkości takich wytwórni odpowiadają produkcji elementów wynoszącej najmniej 1500 izb rocznie (należy unikać budowy mniejszych wytwórni, a okres amortyzacji utrzymywać w granicach 5 lat). l) W pracy Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownictwa pt. Wytwórnie elementów wielkopłytowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych po szczegółowych obliczeniach uwzględniających czas przeszkód atmosferycznych, określono liczbę dni pracy wytwórni sezonowych na 220, a liczbę zmian pracy na 362. Ponieważ czynnikiem decydującym o mocy produkcyjnej wytwórni jest wydajność montażowa żurawia (żurawi) montującego te elementy na budowie, dlatego obliczanie tej wydajności ma znaczenie istotne. Read the rest of this entry »

Comments Off