Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Orientacyjna wydajność pomp

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Orientacyjną wydajność pomp w liniowych instalacjach igłofiltrowych i drenażach można ustalić na podstawie wzoru. Promień filtru przyjmuje się równy połowie średnicy odwierconego lub wypłukanego otworu w przypadku stosowania obsypki lub równy połowie średnicy filtru, gdy projektuje się wykonanie ujęcia bez obsypki. Postępowanie przy obliczaniu jest podobne jak dla ujęć liniowych; ustala się z dokumentacji hydrogeologicznej: k, M. Zakłada się: nrs, HF, S, So, Ss. Oblicza się według tych samych wzorów jak dla instalacji liniowych R, Ro, Ri, H, T, ze wzorów oblicza się: q, sx lub So (zależnie od potrzeby). Jeśli obliczona wartość depresji So lub sx oraz H Fmin różnią się znacznie od założonych, obliczenie powtarza się dla nowych wartości n, rs, HF, S, aż do uzyskania współczynnika różnic w granicach dopuszczalnych tolerancji. Obliczenia strat przy wlocie do filtru oraz zaprojektowania pomp i rurociągów dokonuje się identycznie jak dla instalacji liniowych. Dla orientacyjnego obliczenia wydajności ujęć konturowych poziomych i pionowych służy wzór limin, [5-351 gdzie: u — współczynnik dla powierzchni konturu F, me, k — współczynnik filtracji, mld, — depresja, m. [przypisy: budowniczy szczecin, rk niedziałek, ile styropianu w paczce
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin ile styropianu w paczce rk niedziałek