Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

konstrukcje szkieletu

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

O wyborze typu konstrukcji szkieletu decyduje z reguły funkcja pomieszczeń położonych na piętrach. Parter służy zwykle innemu przeznaczeniu. Powoduje to z reguły zmianę struktury szkieletu, gdyż np. gęsty rozstaw słupów na parterze przeszkadza w ukształtowaniu okien wystawowych, wejść itp. Przejście z małego na piętrach do dużego na parterze rozstawu słupów uzyskuje się przez umieszczenie podciągów zwykłych lub częściowo jako elementy podokienne 1 piętra. Skrajne rzędy słupów szkieletu mogą być ukształtowane wg jednego z poniższych sposobów: a) skrajne słupy umieszczone są w licu ściany szczytowej, co powoduje najmniejsze ich obciążenie b) jednostronny wspornik dźwiga nadwieszoną ścianę szczytową pięter c) dwustronny wspornik daje równomierne obciążenie wszystkich słupów szkieletu Wypełnienie szkieletu wykonuje się z cegły dziurawki, pustaków ceramicznych lub betonowych, z bloczków z betonu lekkiego oraz z prefabrykowanych płyt betonowych, stanowiących równocześnie usztywnienie przestrzenne konstrukcji. Budynki z prefabrykowanych elementów przestrzennych (typ7) stanowią dalsze udoskonalenie metod budownictwa w kierunku stosowania coraz bardziej scalonych elementów konstrukcyjnych wykańczanych w maksymalnym stopniu w stałych zakładach produkcyjnych. Z uwagi na doświadczalny charakter dotychczas zrealizowanych budynków tego typu, nie można ich zaliczyć jedynie do ścian (omawianych w rozdz. 2) lub do stropów (rozpatrywanych w rozdz. 3). Z tych względów powstała konieczność omówienia całości zagadnienia w niniejszym rozdziale. Koncepcja stosowania w budownictwie mieszkaniowym elementów przestrzennych znana już była przed drugą wojną światową w Związku Radzieckim i w Stanach Zjednoczonych 1). Pierwsza w większej skali realizacja tej metody nastąpiła jednak dopiero w 1960/61 r. na Osiedlu Nowe Kużominki w Moskwie, gdzie wzniesiono 5kondygnacyjny budynek mieszkalny ze składanych elementów przestrzennych o wymiarach 10,04X3,2X3,72 m. Z punktu widzenia konstrukcyjnego elementy przestrzenne mogą być nośne, podwieszane do konstrukcji szkieletowej (nienośne) i szkieletowo-płytowe. Ze względu na sposób wykonania elementy przestrzenne można podzielić na monolityczne i składane z elementów płytowych. Jako element przestrzenny przyjmuje się obecnie element obejmujący 1 lub 2 izby. Sama konstrukcja elementów skrzyń jedno lub dwuizbowych może być pomyślana w ten sposób, że ściany i stropy w danym elemencie stanowią tylko połowę grubości odpowiednich ścian i stropów i dopiero po złożeniu z sąsiednim elementem bocznym górnym i dolnym tworzą jedną całość. Przy tym układzie następuje zdwojenie ścian i stropów. Rozwiązanie konstrukcyjne może być również i tak zaprojektowane, że elementy przestrzenne mają już ściany i stropy o przewidzianej grubości konstrukcyjnej. [podobne: wiarus elbląg, wizualizacja elewacji domu, metoda culmanna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: metoda culmanna wiarus elbląg wizualizacja elewacji domu