Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2019

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Dokumentacja techniczna obejmuje zasady rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, podając koszt wykonawstwa, czas wykonania całości budowy i poszczególnych fragmentów, organizację budowy itp. Stanowi ona zestawienie planów, rysunków, kosztorysów oraz innych danych technicznych i ekonomicznych, dotyczących pewnego urządzenia technicznego. Dokumentacja techniczna daje materiał do przeprowadzenia analizy technicznej i ekonomicznej co do właściwego rozwiązania projektu oraz do zbadania przewidywanych efektów gospodarczych. Analiza ta daje jednocześnie odpowiedź na pytanie, czy koszt instalacji na jednostkę kubatury: budynku jest ustalony racjonalnie lub czy porównanie wskaźników dotyczących analogicznych, istniejących urządzeń daje wyniki właściwe, co może świadczyć o poprawności opracowania dokumentacji. [hasła pokrewne: płytki elewacyjne, arbiko, iniekcja krystaliczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: arbiko iniekcja krystaliczna płytki elewacyjne