Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Cement żużlowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Do betonu najodpowiedniejszy jest cement żużlowy w ilości do 200 kg/m3 betonu, gdy zaś ściana jest zbrojona 300+400 kg/m3 . Wskazane jest używanie betonu splastyfikowanego. Ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 35 mm. Dodatkowe szczegóły zawierają wytyczne. Scianki szczelinowe prefabrykowane i typu mieszanego Oprócz opisanych ścianek szczelinowych betonowanych na miejscu, stosowane bywają ścianki szczelinowe prefabrykowane. Prefabrykaty żelbetowe mają kształt płyt, których długość z zasady odpowiada pełnej wysokości ścianki. Ich wymiary ogranicza udźwig urządzeń transportujących. Pod względem konstrukcyjnym rozróżnia tu się dwa zasadnicze typy ścianek : — ścianka z pionowych belek (slupów) i płyt wpuszczanych między słupy, — ścianka wyłącznie z płyt. W ściance ze słupami — slupy rozstawione są co 2+4 m i pracują na zginanie, przenosząc siły z płyt rozpiętych między nimi. Słupy projektuje się o przekroju w kształcie: — litery H, — teownika, przy czym grzbiet słupa występuje od strony przyszłego wykopu. — kwadratu. Słupy zapuszcza się w szczelinę po jej wykonaniu bądź w uprzednio wywiercone otwory o średnicy równej szerokości szczeliny lub większej.
Scianka szczelinowa z prefabrykatów: a) składająca się ze słupów i płyt, b) składająca się z samych płyt — prowadnice, 2 — ściąg, S płyta, — słup, 5 zawiesina (zaprawa) pozostająca na głale, 6 — zawiesina (zaprawa) usuwana w miare postępu 7 — zawiesina Szczeliny mają szerokość 0,50+1,50 m (nieco większą niż grubość prefabrykatów). Stosuje się tu inny rodzaj zawiesiny, gdyż pozostaje ona na stałe w szczelinie, gdzie stopniowo twardniejąc uszczelnia połączenia między prefabrykatami. Ta odmiana zawiesiny powinna odznaczać się ciekłością w czasie głębienia ścianki i wkładania prefabrykatów oraz twardnieć po kilku dniach tak, aby uszczelnić przestrzeń od tyłu miedzy ścianką a ścianą szczeliny. Zawiesina ta powinna ostatecznie stwardnieć przynajmniej do konsystencji otaczającego gruntu. [hasła pokrewne: gentryfikacja, jubistyl, zawór różnicowy na powrocie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja jubistyl zawór różnicowy na powrocie