Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Drenaże jednoliniowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Zwykle drenaże jednoliniowe projektuje się pod Obiektami liniowymi, na przykład kanałami, kolektorami, tunelami itp. Wówczas zagłębienie i spadek drenażu wyznacza zagłębienie i spadek spodu fundamentów wymienionych obiektów. W omawianych przypadkach obliczenie drenażu prowadzi się w następujący sposób: na profilu podłużnym rysuje się przewidywane w okresie budowy statyczne zwierciadło wody gruntowej oraz projektowane obniżone zwierciadło przy drenażu z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy poniżej spodu fundamentu; w charakterystycznych punktach obiektu, a co najmniej co 100 do 200 m, ustala się wielkość depresji, mierząc odległość miedzy przewidywanym i obniżonym zwierciadłem wody i wpisując wyniki pomiarów na profilu podłużnym; dla ustalonych wielkości depresji oblicza się czynną miąższość warstwy wodonośnej, promień depresji, wydajność drenażu, opory przy wlocie do drenażu, średnicę drenazu dla poszczególnych sekcji i spadku linii ciśnień w drenażu odpowiadającego spadkowi dna obiektu lub, dla założonego spadku linii ciśnień, miąższość obsypki drenażu. Jeśli kontur obiektu znajduje się w pewnym oddaleniu od gabarytu drenażu, sprawdza się rzędne krzywych depresji w charakterystycznych punktach. Jeśli krzywa depresji przechodzi poniżej charakterystycznych punktów zgodnie z założonym zapasem depresji (w granicach dopuszczanych tolerancji), założone i obliczone parametry drenażu należy uznać za prawidłowe, w przeciwnym przypadku obliczenie trzeba powtórzyć, przyjmując nowe założenia, odpowiednio do wyników poprzedniego obliczenia. Oblicza się niezbędną wydajność pompy lub pomp dla poszczególnych sekcji drenażu; wysokość podnoszenia poszczególnych pomp z ewentualnym uwzględnieniem strat wysokości ciśnienia w przewodzie magistralnym i z uwzględnieniem współdziałania wszystkich pomp do niego włączonych. Następnie ustala się z katalogu typy i moce silników pomp dla poszczególnych sekcji drenażu i oblicza się zapotrzebowanie energii elektrycznej. z uwzględnieniem niezbędnej rezerwy. [więcej w: gentryfikacja, schody zabiegowe, zawór różnicowy na powrocie]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja schody zabiegowe zawór różnicowy na powrocie