Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

ZASADY SPORZADZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2019

ZASADY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji określa Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 stycznia 1957 r. (Monitor Polski nr 1/57, poz. 4). Zgodnie z powyższym zarządzeniem, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji powinna być sporządzana i zatwierdzana według ramowych zasad ustalanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sporządzana przez państwowe biura projektowe lub inne jednostki państwowe, wymaga akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wyłącznie w zakresie projektu wstępnego, a w przypadku sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jednym stadium – akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wymaga projekt techniczno-roboczy, jednak bez obowiązku sprawdzania obliczeń statycznych i rozwiązań technicznych. [więcej w: guliwer świdnica, kino klaps limanowa, płyty warstwowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: guliwer świdnica kino klaps limanowa płyty warstwowe