Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Zasadniczym zadaniem wytwórni pomocniczych obydwóch typów jest wytwarzanie elementów nietypowych, których produkcja w zakladach stalych jest nieoplacalna, a przeto ograniczona

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Zasadniczym zadaniem wytwórni pomocniczych obydwóch typów jest wytwarzanie elementów nietypowych, których produkcja w zakładach stałych jest nieopłacalna, a przeto ograniczona. Wytwórnie pomocnicze mogą jednak produkować również seryjnie elementy typowe w przypadku gdy znaczna odległość od najbliższego zakładu stałego, a w związku z tym znaczne koszty transportu i robót załadunkowo-wyładunkowych, przemawiają za produkcją polową (sezonową). Wytwórnie typu poligonowego mają wiele wad w porównaniu z zakładami produkcji stałej, fabrycznej. Są to: sezonowość produkcji, uzależnienie od warunków atmosferycznych, mniejszy stopień mechanizacji, a w związku z tym zwiększony nakład pracy ręcznej, zazwyczaj wyższy koszt ogólny produkcji na jednostkę, utrudniona organizacja kontroli jakości produkcji, straty energii cieplnej przy polowych metodach dojrzewania w parze niskoprężnej i inne. Pomimo tak licznych wad produkcja polowa jest nadal stosowana, zwłaszcza w ośrodkach odległych od istniejących zakładów o charakterze stałym, ze względu na następujące zalety wytwórni poligonowych: mały koszt inwestycji, wyeliminowanie kosztów transportu elementów z zakładów scentralizowanych, wyeliminowanie uszkodzeń w czasie transportu, prostota i elastyczność produkcji oraz możliwość stosowania dalszych ulepszeń. Kilkunastoletnia praktyka niektórych firm na Zachodzie w klimacie łagodniejszym (np. firmy Reema w Anglii) wykazała, że przy sprawnej organizacji produkcja polowa daje dobre wyniki ekonomiczne. [podobne: konstrukcje dachowe, metoda culmanna, iniekcja krystaliczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: iniekcja krystaliczna konstrukcje dachowe metoda culmanna