Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

ZAGADNIENIA CIEPLNOWILGOTNOSCIOWE W PROJEKTOWANIU PRZEGRÓD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Rozwój budownictwa uprzemysłowionego i dążenie do obniżania ciężaru budynku przez zastosowanie lekkich ścian osłonowych wymagają przy projektowaniu przegród zwrócenia uwagi nie tylko na zagadnienia wytrzymałościowe, ale również i na własności fizyczne konstrukcji. W celu racjonalnego zaprojektowania przegrody konieczne jest wykonanie obliczeń cieplnowilgotnościowych, popartych często pomiarami w komorze klimatycznej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przegród warstwowych projektowanych z różnych materiałów tak dobieranych, że jedne z nich spełniają funkcję izolacji cieplnej, drugie przenoszą obciążenia, a inne tworzą powłokę elewacyjną albo osłonę od zawilgocenia. O wartości przegrody zewnętrznej decydują następujące czynniki : a) zdolność przenikania ciepła przez przegrodę, b) zdolność akumulowania i utrzymania ciepła przez przegrodę, c) kondensacja wilgoci na powierzchni przegrody, d) sorpcja (pobieranie) wilgoci z otaczającej atmosfery, e) zdolność przenikania pary wodnej przez przegrodę. Większość obowiązujących przepisów dotyczących współczynników przenikania ciepła k lub oporu cieplnego R = lik dostosowana jest do konstrukcji przegród z materiałów stosunkowo ciężkich, jak np. cegła, beton, itp., przy użyciu których ciężar l m ściany przekracza 250 kG. Zaprojektowana przegroda o takim ciężarze, wg obowiązującej w Polsce normy, odpowiada wymaganiom zarówno pod względem oporu cieplnego, zdolności akumulowania ciepła, jak i kształtowania się temperatury wewnętrznej powierzchni, zdolności przyjmowania ciepła itp. Podobnie i przepisy czechosłowackie, duńskie i szwedzkie z 1950 r. określają wartość współczynnika przenikania ciepła w zależności od ciężaru ściany i strefy klimatycznej z tym, że niektóre z nich różnicują rodzaj materiału ściennego. Jako zasadnicze kryterium zdolności przegrody do akumulowania ciepła przyjęto zatem w tych krajach ciężar konstrukcji przegrody. [podobne: Drzwi wejściowe, polimocznik, agata meble slupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble slupsk olx szamotuły polimocznik