Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Rzeczywisty rozkład parcia

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Z doświadczeń wynika, że przy konstrukcjach, których ściana pod wpływem parcia obraca się wokół nisko położonego punktu, tak że górna jej krawędź przesuwa się ku przodowi (od gruntu), rzeczywisty rozkład parcia odpowiada rozkładowi trójkątnemu. Ponieważ przy budowlach sztywnych, prawidłowo obliczonych pod względem stateczności i wytrzymałości gruntu, bezpośrednim skutkiem parcia jest opisany obrót ściany, więc przy tego rodzaju konstrukcjach, a także przy podobnie się zachowujących giętkich ściankach nie zakotwionych u góry, należy przyjmować trójkątny rozkład parcia. Inaczej przedstawia się sprawa dla konstrukcji, których ściana przesuwa się równoległe do swego dawnego położenia lub obraca wokół punktu położonego wysoko. W tym przypadku jak wykazały doświadczenia — wykres parcia z trójkątnego zmienia się w paraboliczny, o wartości zbliżonej do zera przy dolnej krawędzi ściany. Wartość parcia w stosunku do obliczonego wyżej podanymi metodami nie ulega wprawdzie praktycznie zmianie, ale podnosi się środek ciężkości wykresu, a więc i punkt zaczepienia siły parcia. Wpływ równomiernego obciążenia naziomu q uwzględnia się podnoszac umownie naziom. Problemem wartości i rozkładu parcia czynnego zajmują się również metody ścisłe oparte na teorii równowagi granicznej. jednak wyniki wystarczająco dokładne dla celów praktycznych dają tu metody klasyczne. Metody oparte na teorii plastyczności omówiono szerzej w odniesieniu do zagadnień odporu gruntu. Odpór gruntu. Odpór wzbudzony. Gdy ściana budowli naciska na grunt, to wywołuje jego odpór, nazywany również parciem biernym. Wartość odporu zawiera się w granicach od parcia spoczynkowego do maksymalnej wartości granicznej, występującej przy utworzeniu się w gruncie powierzchni odłamu. [przypisy: olx bolesławiec, płyta ortotropowa, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fasolki wszystkich smaków allegro olx bolesławiec płyta ortotropowa