Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Współczynnik Ko

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Według Bishopa Ko = 0,37 dla nawodnionego piasku zagęszczonego i Ko=  0,40 dla piasku luźnego. J. Najder dla równoziarnistego grubego piasku w stanie powietrznosuchym otrzymał wartości współczynnika K0 (przybliżonego) zawierające się w granicach od 0,43 do 0,45 ( ± 0,02). 6.1.3. Parcie czynne gruntu Z chwilą poddania się konstrukcji parcie zaczyna maleć do pewnego minimum, które występuje wówczas gdy w gruncie utworzy się powierzchnia odłamu (BC) i część masy gruntu, uważana za element sztywny i zwana klinem odłamu, zacznie zsuwać się po tej powierzchni naciskając jednocześnie na ścianę. To parcie minimalne jest nazywane granicznym parciem czynnym, a jego wartość zależy przede wszystkim od kształtu i położenia powierzchni odłamu.
Parametry parcia czynnego: a) gdy naziom wznosi sie od ściany, która jest przechylona w strone gruntu, b) gdy naziom opada cd ściany, która jest odchylona od gruntu (w nawiasach dane dla przypadków mniej typowego kierunku parcia) ABC — klin Odłamu, BC — linia (płaszczyzna) odłamu. Wyznaczaniem wartości i rozkładu parcia czynnego w różnych przypadkach zajmuje się klasyczna teoria Coulomba wraz z całą swoja ogromną nadbudowa, opracowana przez Rebhanna, Culrnanna, Ponceleta, Pilleta, Kreya, Munda. i in. Metoda oparta na teorii klasycznej wychodzi z podstawowego twierdzenia Rebhanna stwierdzającego, że ze wszystkich możliwych powierzchni odłamu właściwa do obliczeń będzie ta, której odpowiada największa w danych warunkach wartość parcia czynnego. Teoria ta zakłada płaską powierzchnie odłamu, co — jak wiadomo — zwykle nie zgadza się z wynikami doświadczeń i obserwacji. Kąt nachylenia płaszczyzny odłamu do poziomu nazywa się kątem odłamu. Liczne wykonywane od lat doświadczenia wykazały jednak, że mimo tego upraszczającego założenia wartość parcia czynnego gruntów sypkich obliczona teoretycznie, zwłaszcza dla ściany gładkiej, dość dobrze odpowiada wartości rzeczywistej. [podobne: olx bolesławiec, płyta ortotropowa, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fasolki wszystkich smaków allegro olx bolesławiec płyta ortotropowa