Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Projektowanie długich drenaży

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W przypadkach projektowania długich drenaży, gdy występuje duże zróżnicowanie wielkości depresji, a uśrednione warunki hydrogeologiczne są jednakowe dla całego podłoża, można zastosować wykreślny sposób projektowania drenażu polegający na obliczeniu wydajności drenażu dla dwóch lub trzech depresji, ustalonych przez podzielenie największej przewidywanej depresji na dwie lub trzy równe części (na przykład S 9,0; S — 6,0; S 3,0 m) i sporządzenie wykresu zależności między depresją i wydajnością drenażu, przy różnej długości poszczególnych sekcji. Dla tych samych depresji przy drenażu można ustalić wartość depresji w dowolnie oddalonych punktach od drenażu i wszystkie obliczone wyniki nanieść na wykres. Na wykresie można nanieść linie wyznaczające wydajności przy założonym spadku linii ciśnień oraz linie oznaczające wydajność pomp, które mogą być brane pod uwagę przy projektowaniu. Z wykresu można na przykład odczytać, że jeśli chcemy uzyskać w odległości 10 m od drenażu depresję sx 4,0 m, to depresja przy drenażu musi wynosić 7,5; w przypadku stosowania agregatów APM 80/250 największa długość odcinka drenażu na jeden agregat może wynosić około 12 m i niezbędne jest zastosowanie drenu (i) 0,15 m przy spadku 20/0. Gdybyśmy natomiast chcieli zastosować studzienki drenażowe co 20 m, wydajność pomp musiałaby wynosić około 680 1/min. Wzory do projektowana drenaży dwuliniowych zawierają prace, a do projektowania drenaży systematycznych prace. Zawierają one również wytyczne projektowania, budowy i eksploatacji drenaży. Wzory do projektowania drenaży promienistych zawarte są w pracach. Pionowe ujęcia jednoliniowe projektuje się podobnie jak drenaże jednoliniowe. Na podstawie analizy warunków gruntowych, projektu konstrukcyjnego, projektu technologicznego oraz projektu organizacji robót ustala się z wykonawcą sposób odwadniania, długość równocześnie eksploatowanej instalacji oraz podstawowe parametry urządzeń depresyjnych (pompy, rurociągi, studnie, igłostudnie, igłofiltry, osadniki, piezometry, aparatura kontrolno-pomiarowa). [przypisy: budowniczy szczecin, rk niedziałek, ile styropianu w paczce
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: budowniczy szczecin ile styropianu w paczce rk niedziałek