Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

TYPY BUDYNKÓW I ICH UKLADY KONSTRUKCYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W budownictwie miejskim stosowane są obecnie, z punktu widzenia metod wykonawstwa i układu konstrukcyjnego, następujące typy budynków: 1) budynki murowane z drobnowymiarowych bloczków i pustaków betonowych, spełniające wymagania stawiane konstrukcjom murowym 2) budynki z pustaków betonowych typu Durisol, stanowiących jednocześnie elementy wypełniające ściany i formę do konstrukcji ścian; 3) budynki wielkoblokowe montowane z dużych lub średnich bloków betonowych; 4) budynki wielkopłytowe składane z gotowych płyt o wymiarach odpowiadających wielkości całej izby; 5) budynki o ścianach monolitycznych wykonywanych w deskowaniach przestawnych, 7) budynki szkieletowe; 8) budynki z prefabrykowanych elementów przestrzennych; 9) budynki trzonowolinowe; 10) budynki o konstrukcjach mieszanych. W budynkach typu 1 ustrój nośny stanowią ściany murowane z bloczków pełnych lub pustaków. W budynkach tych występują dwa zasadnicze układy konstrukcyjne: układ podłużny i układ poprzeczny. Układ podłużny, w którym ściany zewnętrzne spełniają podwójną rolę: przenoszenia obciążeń od stropów i osłony wnętrza budynku przed działaniem czynników atmosferycznych, daje dużą swobodę w rozplanowaniu powierzchni użytkowych. Sztywność przestrzenną układu zapewniają przepony poziome w postaci stropów i przepony pionowe w postaci poprzecznych ścian przechodzących przez całą wysokość i szerokość budynku w odstępach zależnych od wielkości parcia wiatru. Układ poprzeczny, wykazujący obecnie wyraźne tendencje rozwojowe, odznacza się szeregiem poprzecznych ścian nośnych przejmujących obciążenie od stropów. O ile sztywność tego ustroju w kierunku poprzecznym nie nasuwa zastrzeżeń, o tyle w kierunku podłużnym konieczne jest stosowanie dodatkowych usztywnień zapewniających niezmienność układu przestrzennego w tym kierunku. Usztywnienia takie mogą stanowić klatki schodowe i ściany podłużne projektowane w sekcji skrajnej budynku. Układ poprzeczny jest oszczędny zarówno w budynkach wykonywanych z elementów drobnowymiarowych jak i z elementów wielkowymiarowych. Przynosi on znaczne oszczędności w zużyciu materiałów masowych, jak stal i cement, dając konstrukcje lżejsze i tańsze w porównaniu z układem podłużnym, w zależności od typu budynku. [przypisy: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja