Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Sposób Terzaghi

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Terzcahi zaleca następujący sposób postępowania. Obliczenie rozpoczynamy od dowolnie przyjętej spirali, tj. od dowolnie przyjętego położenia bieguna na prostej AC, czemu odpowiada konkretna wartość ro. Krzywą wykreśla się łącząc końce promieni r, r, obliczonych z równania dla różnych O, 0. Dla tak przyjętej spirali wyznaczamy w sposób wyżej opisany wartość odporu oznaczając ją wskaźnikiem 1. Wartość Zgri w dowolnej skali nanosimy nad linią naziomu, pionowo nad punktem Cl. Czynności te powtarzamy 3+5 razy dla różnych spirali, o różnym położeniu bieguna na prostej AC. Końce odcinków odpowiadających wyznaczonym kolejno wartościom zgrł, Zgr2 … łączymy krzywą, której minimum wyznacza poszukiwaną wartość Zgr min i położenie punktu C, a tym samym odpowiednią spiralę odłamu, Powtórzenie obliczenia dla tak wyznaczonej linii odłamu powinno dać zgodność wartości obliczonego odporu Zgr z wyznaczoną jak wyżej wartością Zgr min. Terzaghi podaje również oparty na tych samych zasadach przybliżony sposób wyznaczania odporu, gdy grunt odznacza się spójnością c. Podobny sposób można też zastosować w przypadku, gdy ściana naciska ku górze i spirala jest wklęsła. Opisana metoda nie jest ścisła, gdyż założony w niej przebieg zjawiska jest kinematycznie niemożliwy. Jeżeli bowiem sztywna tarcza przesuwa się wzdłuż prostej CD ku górze i wzdłuż ściany AB, to nie może równocześnie przesuwać sie po spirali, lecz będzie od niej odrywana. Tym samym nie może być wzbudzone tarcie wzdłuż spirali i nie powstanie reakcja gruntu G. W początkowym momencie powstawania odłamu należałoby w takim przypadku uwzględniać w powierzchni odłamu, na odcinku spiralnym, tylko ewentualne występowanie spójności gruntu, która przeciwdziałałaby odrywaniu się tarczy od podłoża w tym miejscu. Mimo tej nieścisłości w wielu praktycznych przypadkach metoda jest wystarczająco dokładna, daje bowiem wyniki dokładniejsze od uzyskanych metodami opartymi na teorii Coulomba oraz na płaskiej powierzchni odłamu. [patrz też: gentryfikacja, jubistyl, zawór różnicowy na powrocie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja jubistyl zawór różnicowy na powrocie