Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Zagadnienie dwuwymiarowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Równocześnie będzie się rozpatrywać ścianę nieskończenie długą, a wiec zagadnienie dwuwymiarowe (płaskie). Niżej podano kilka definicji dotyczących parcia i odporu gruntu. Parcie spoczynkowe jest to siła, jaką grunt wywiera na nieruchomą pozostającą z nim w równowadze ścianę konstrukcji, z którą się styka. Parcie czynne jest to siła, którą grunt wywiera na ścianę poddającą się jego naciskowi i odsuwającą się w stronę przeciwną od gruntu. Przyjmuje ono wartości stopniowo malejące, od równej parciu spoczynkowemu na początku ruchu ściany do wartości minimalnej, granicznej, występującej w chwili gdy ściana przesunie się o tzw. przemieszczenie graniczne. Odpór (nazywany też parciem biernym) jest to reakcja gruntu na nacisk Ściany przesuwającej się ku gruntowi. Zmienia się on stopniowo, od wartości parcia spoczynkowego do wartości odporu granicznego, odpowiadającego tzw. granicznemu przemieszczeniu ściany. Parcie spoczynkowe gruntu Grunt będący w równowadze wywiera na każdą stykająca się z nim Ściane pionową lub stromą pewien nacisk, który nazywany jest parciem spoczynkowym gruntu. Parcie spoczynkowe na 1 m długości ciągłej ściany, przy założeniu, że grunt usypany jest poziomo, równo z wierzchem ściany, wyraża się wzorem, gdzie : Ko — współczynnik parcia spoczynkowego, ciężar objętościowy gruntu, H wysokość ściany, na którą wywierany jest nacisk. Według klasycznej definicji parcia spoczynkowego współczynnik Ko równy jest stosunkowi naprężeń głównych przy odkształceniach w kierunku mniejszego naprężenia równych zeru. Wychodząc z tej zasady próbowano wielokrotnie wyznaczać wartość współczynnika parcia spoczynkowego drogą laboratoryjną przez badanie w aparatach ściskania trójosiowego. Według badań Terzaghiego wartość współczynnika parcia spoczynkowego dla piasku wynosi od Ko 0,40 dla piasków luźnych do Ko 0,50 dla piasków zagęszczonych, a nawet do 0,8 dla piasków zagęszczonych sztucznie (przez ubijanie). Dla gruntów spoistych wartość Ko dochodzi do 0,75. Tschebotariofj i Welch uzyskali dla piasków Ko 0,50, niezależnie od stopnia zagęszczenia, [hasła pokrewne: olx bolesławiec, płyta ortotropowa, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fasolki wszystkich smaków allegro olx bolesławiec płyta ortotropowa