Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Przyjeto przykladowo czas pracy wytwórni w ciagu roku – 8 miesiecy

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Przyjęto przykładowo czas pracy wytwórni w ciągu roku – 8 miesięcy, montażu zaś – przez cały rok. Zarówno produkcję jak i montaż w ciągu 4 miesięcy letnich przyjęto na 2 zmiany. Z harmonogramu wynika konieczność urządzenia w wytwórni składów gotowych elementów. Liczba składowanych elementów, stanowiąca zapas jednomiesięczny na początku sezonu budowlanego, stopniowo wzrasta, osiągając przykładowo zapas 5-miesięczny przeznaczony na okres zimowy. Place składowe mogą być organizowane na terenie wytwórni lub jako przyobiektowe na placach budowy. Konieczność tworzenia znacznych zapasów elementów na okres zimowy stanowi dużą wadę sezonowej produkcji poligonowej. Zmniejszenie zapasów z jednoczesnym ograniczeniem powierzchni składowych można osiągnąć dwiema drogami: przez ograniczenie robót montażowych w okresie zimowym lub przez produkcję elementów w tym okresie. W tym ostatnim przypadku wzrasta jednak koszt produkcji z powodu dużych strat energii cieplnej, zmniejszonej wydajności, konieczności budowy baraków produkcyjnych, wiat przesuwnych itp. Ograniczenie, a nawet wyeliminowanie powierzchni składowania gotowych elementów na budowach, można osiągnąć przez zorganizowanie dostawy elementów na przyczepach w zasięg urządzeń montażowych, stosując tzw. montaż z kół, tj. podnoszenie ustawianych elementów bezpośrednio ze środków transportowych. Sezonowa produkcja poligonowa i sezonowy montażu elementów prefabrykowanych z kół . Zapas elementów jest stały jednomiesięczny, co daje możność ograniczenia powierzchni składowych na terenie wytwórni oraz zupełnego lub częściowego wyeliminowania przyobiektowych placów składowych przez zastosowanie metody montażu z kół. [podobne: schody zabiegowe definicja, gentryfikacja, polimocznik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja polimocznik schody zabiegowe definicja