Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

PRACA PRZESTRZENNA BUDYNKU

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Jedną z podstawowych zasad projektowania konstrukcji budynków miejskich jest nadanie im odpowiedniej sztywności przestrzennej. Sztywność tę osiąga się za pomocą pionowych przepon podłużnych i poprzecznych przechodzących przez całą wysokość budynku. Zadaniem ich jest przeniesienie na grunt za pośrednictwem stropów sil poziomych, powstających wskutek obciążenia wiatrem i nieściśle pionowego usytuowania elementów ściennych. Zastosowanie przepon usztywniających pozwala w obliczeniach nośności elementów ściennych uwzględniać w zasadzie jedynie obciążenia działające pionowo. Tylko w przypadku cienkich ścian typu osłonowego w budynkach wysokich zachodzi konieczność sprawdzania na obciążenia wiatrem ich przekroju na zginanie od poziomych sił. Do przepon pionowych zapewniających sztywność przestrzenną budynku zalicza się zwykle te ściany, które spełniają wymagania ścian konstrukcyjnych, tj. takich, które poza ciężarem własnym mogą prze nosić obciążenia od stropów i ścian wyższych kondygnacji. Osłabienie otworami takich ścian nie powinno przekraczać 500/0 ich powierzchni. W pracy przestrzennej budynku biorą udział poza podłużnymi i poprzecznymi ścianami wewnętrznymi również stropy i zazwyczaj ściany zewnętrzne. Elementy te sztywno z sobą połączone tworzą tzw. ustrój przestrzenny budynku. Ustrój przestrzenny budynku może być różny w zależności od typu budynku i jego układu konstrukcyjnego, np. dla budynku. o konstrukcji szkieletowej sztywność przestrzenną budynku tworzą dwa typy elementów: przepony poziome w postaci stropów i przepony pionowe w postaci poprzecznych ścianek usztywniających, stosowanych w odstępach co kilka rzędów słupów. Sposób obliczania tego typu konstrukcji dzieli się na dwa stadia: wyznaczenie obciążeń działających. na każdą przeponę pionową i statyczne obliczenie tej przepony. W schemacie budynku o konstrukcji mieszanej z wewnętrznym szkieletem żelbetowym sztywność przestrzenna budynku zapewniają trzy typy elementów: przepony poziome stropów międzypiętrowych, przepony pionowe poprzecznych ścian wewnętrznych oraz ścian szczytowych. Stropy międzypiętrowe, przekazujące siły poziome na ściany poprzeczne i fundament, pracują jak belki ściany zginane w swej płaszczyźnie. Ze względu na sztywność st ropów nie oblicza się ich zwykle na działanie sił poziomych, pomijając również znikomo małe odkształcenia ich w płaszczyźnie poziomej. Podłużne i poprzeczne nośne ściany wewnętrzne, usztywniające ustrój przestrzenny budynku, pracują jako wsporniki utwierdzone w monolitycznej podziemnej części budynku lub w fundamencie. Ściany zewnętrzne, poza spełnianiem funkcji przepon pionowych, przejmują w głównej mierze obciążenie wiatrem oraz wskutek znacznej sztywności przeciwdziałają skręcaniu budynku. W obliczeniach zakłada się zwykle, że pracują one jako belki lub płyty rozpięte między stropami. [patrz też:Drzwi wejściowe, polimocznik, agata meble slupsk ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: agata meble slupsk olx szamotuły polimocznik