Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Fundamenty

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Poszczególne odcinki ścianki odgradza się od siebie w szczelinie bądź rurami (które potem się wyjmuje) o średnicy równej szerokości szczeliny, bądź pozostającymi w gruncie prefabrykatami żelbetowymi, azbestowo-cementowymi itp., wkładanymi do szczeliny i zagłębionymi w miarę pogłębiania wykopu. Niekiedy także prefabrykowane złącza zagłębia się w otworach pogłębionych przed wykonaniem reszty szczeliny dla ścianki. Jeżeli nie wykonuje się prowadnic, to stosunkowo często tworzą się w górnych częściach wykopu drobne osuwiska ścian. W takim przypadku należy poddany osuwisku odcinek, wraz z przyległymi niszami osuwiskowymi, szybko wypełnić chudym betonem na niewielką głębokość, a gdy beton tylko zwiąże, zaraz wybrać go ponownie ze szczeliny, pozostawiając beton poza jej krawędziami, które w ten sposób będą utrwalone. Zbrojenie ścianek jest z reguły przygotowywane w postaci szkieletów, w których pręty powiązane są drutem wiązałkowym. Szerokość takich szkieletów odpowiada przeważnie długości odcinków ścianki (z uwzględnieniem konieczności pozostawienia otuliny 5 cm), a więc wynosi ok. 2,00+6,00 m, długość zaś odpowiada głębokości ściany. Niekiedy jako zbrojenie stosuje się stalowe siatki lub maty. Wkładki główne, zwykle pionowe, wiąże gie strzemionami (lub pasami siatki stalowej) w celu przeniesienia naprężeń ścinających. Rozstaw wkładek pionowych nie powinien być mniejszy niż 10+15 cm, W poziomach zakotwienia (lub podparcia) należy w ściankach przewidzieć ukryte belki podporowe. Wbrew pierwotnym obawom, że zawiesina bentonitowa, w której zbrojenie jest początkowo zanurzone, może mieć ujemny wpływ na przyczepność stali do betonu, wpływ ten, jak wykazało doświadczenie, jest nieznaczny, nieco większy dla wkładek poziomych niż pionowych, Korzystnie oddziałuje wymiana zawiesiny w szczelinie przed betonowaniem na trochę rzadszą. Betonowanie odbywa się najczęściej metodą „Contractor”, odcinkami za pomocą pionowej rury podnoszonej o (D 20+30 cm, doprowadzonej początkowo prawie do dna szczeliny. [przypisy: gentryfikacja, schody zabiegowe, zawór różnicowy na powrocie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gentryfikacja schody zabiegowe zawór różnicowy na powrocie