Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘zawór różnicowy na powrocie’

Metoda tasmowa polega na przemieszczaniu elementów w procesie produkcyjnym od jednego stanowiska roboczego do nastepnego wedlug zasady ciagu rytmicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Metoda taśmowa polega na przemieszczaniu elementów w procesie produkcyjnym od jednego stanowiska roboczego do następnego według zasady ciągu rytmicznego. Formy produkcyjne umieszcza się na wózkach przesuwanych po torze szynowym lub wzdłuż taśmy łańcuchowej, zajmujących kolejne stanowiska robocze, na których dokonywane są poszczególne czynności produkcyjne. Natomiast zespoły robocze wraz z narzędziami roboczymi mają stanowiska stałe i wykonują stale jednakowe czynności przy kolejno podstawianych na wózkach formach produkcyjnych. Czynności formowania elementów betonowych dokonywane są na poszczególnych stanowiskach (wózkach), a dojrzewanie betonu w postaci obróbki cieplno-wilgotnościowej odbywa się zazwyczaj w komorach tunelowych. Metoda taśmowa obejmuje znaczną liczbę stanowisk roboczych (większą niż przy metodzie agregatowej), dlatego przedstawia ona spośród wymienionych wyżej metod produkcyjnych najwyższy stopień specjalizacji produkcyjnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zawór różnicowy na powrocie’

Metoda tasmowa polega na przemieszczaniu elementów w procesie produkcyjnym od jednego stanowiska roboczego do nastepnego wedlug zasady ciagu rytmicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Metoda agregatowa charakteryzuje się tym, iż wytwarzany element betonowy lub żelbetowy przemieszczany jest w formach poziomych z dnami za pomocą urządzeń podnośnych (suwnice itp. ) poprzez określone stanowiska robocze (zazwyczaj cztery), na których dokonywane są poszczególne czynności, przy czym – w odróżnieniu od metody taśmowej – przemieszczenie to odbywa się jednolitym rytmem. Czas zatrzymywania form na stanowiskach dla wykonania określonych czynności waha się w granicach od kilku minut do kilku godzin w zależności od charakteru tych czynności w ogólnym procesie technologicznym. Całość procesu technologicznego składa się z czynności rozformowania poprzedniego elementu i ponownego złożenia formy, ułożenia zbrojenia, ułożenia masy betonowej i jej zagęszczenia, przeniesienia uformowanego elementu wraz z formą do sekcyjnych dojrzewalni kanałowych lub komorowych o działaniu periodycznym (obróbka termiczno-wilgotnościowa) i wreszcie do usunięcia go z komór dla dalszego dojrzewania na składzie. Czynności związane z samym uformowaniem elementu dokonywane są na urządzeniu zwanym agregatem (stąd nazwa metody – agregatowa), na którym dokonuje się przemieszczenia masy betonowej do formy, ułożenia jej w formie i zagęszczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zawór różnicowy na powrocie’

Metoda tasmowa polega na przemieszczaniu elementów w procesie produkcyjnym od jednego stanowiska roboczego do nastepnego wedlug zasady ciagu rytmicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Z tych powodów metoda agregatowa zyskała znaczne rozpowszechnienie. Natomiast z powodu braku rytmiczności procesu technologicznego prowadzonego metodą agregatową powstaje konieczność stosowania pracy ręcznej, co stanowi istotną różnicę między metodą agregatową a metodą taśmową. Charakter samego urządzenia urządzenia agregatowego pod względem mechanicznym może być różny, począwszy od oddzielnych elementów mechanicznych, aż do agregatów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zagospodarowania pomocniczych wytwórni produkcyjnych przystosowanych do metody agregatowej; rozwiązania te są najczęściej stosowane w wytwórniach o średniej wydajności produkcyjnej i różnią się układem kanałów oraz rodzajem maszyn używanych do transportu wewnętrznego poziomo-pionowego. Metoda stałych stanowisk roboczych (stanowiskowa, stendowa) polega na produkcji elementów prefabrykowanych na nieruchomych stanowiskach roboczych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zawór różnicowy na powrocie’

Metoda tasmowa polega na przemieszczaniu elementów w procesie produkcyjnym od jednego stanowiska roboczego do nastepnego wedlug zasady ciagu rytmicznego

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Odrębny rodzaj stendów stanowią matryce betonowe lub żelbetowe, stosowane przy produkcji elementów profilowych. Matryce mogą być również podgrzewane za pomocą registrów grzejnych parowych zainstalowanych pod powierzchnią matrycy, przy czym sztuczne dojrzewanie elementów odbywa się przez nagrzewanie (naparzanie) pod nakryciem z płyt izolacyjnych. Przy projektowaniu powierzchni stendów wskaźniki f przyjmuje się zwykle dla produkcji elementów kondygnacji mieszkalnych, licząc się z tym, że przy wykonywaniu elementów dla piwnic stendy nie będą całkowicie wykorzystane, zaś przy produkcji elementów poddasza nie będzie w pełni wykorzystana moc produkcyjna wytwórni masy betonowej. Dla uniknięcia uszkodzeń elementów z betonów marki 170 i wyższych przy ich zdejmowaniu ze stanowisk, na których zostały wytworzone, i transportowaniu na place składowe wytwórni, minimalne wytrzymałości betonu na ściskanie (wytrzymałość transportowa) powinny osiągnąć następujące minimalne wartości: dla elementów stropowych -90 kGfcm2, dla elementów ścian zewnętrznych -80 kGfcm2, dla elementów ścian wewnętrznych -70 kGfcm2, dla biegów klatek schodowych -80 kGfcm2 1 . Zanim elementy będą mogły być użyte do montażu (na placu budowy) muszą osiągnąć wytrzymałość minimalną 70% Rw (wytrzymałość montażowa). Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »