Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘żaluzje drewniane’

skrócenia czasu trwania cyklu formowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Proces formowania realizowany jest przy zastosowaniu nacisku 50 do 60 kG/cm przy jednoczesnym działaniu wysokiej próżni i trwa przez okres 4 do 6 min w jednym cyklu. Po zakończeniu tego procesu forma zostaje wyprowadzona z elementem spod prasy, następnie rozformowana i przeniesiona na stanowisko dojrzewania w stosach. Beton elementów charakteryzuje się wówczas już taką zwięzłością, że elementy mogą być transportowane przy zastosowaniu uchwytów próżniowych. W przyjętym tu sposobie dojrzewania betonu elementów o dość wysokiej temperaturze, przy ograniczeniu wymiany ciepła ze środowiskiem zewnętrznym uzyskuje się szczególnie szybki wzrost wytrzymałości. Zdaniem autorów zastosowanie technologii PRAS-BET może przynieść szczególnie korzystne efekty w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Dotyczy to w szczególności: – skrócenia czasu -trwania cyklu formowania o ok. 60%, – umożliwienia natychmiastowego rozformowywania elementu i przyjęcia bardzo szybkiej rotacji form, – skrócenia cyklu dojrzewania elementów w celu uzyskania wytrzymałości wymaganej dalszymi procesami technologicznymi, – możliwości uzyskiwania betonów wyższych, marek przy mniejszym użyciu cementu, – możliwości zwiększenia stopnia automatyzacji procesu formowania, – obniżenia nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji. [więcej w: żaluzje drewniane, odkurzacz centralny, drzwi wejsciowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘żaluzje drewniane’

skrócenia czasu trwania cyklu formowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Bardzo często, aby zapobiec obsypywaniu się gruntu na krawędzi szczeliny oraz stworzyć trwała podstawe dla ruchu koparki, wykonuje się wzdłuż przyszłych krawędzi szczeliny obustronne fundamenty (prowadnice) podłużne, najczęściej betonowe, posadowione na głębokości 1,0+1,5 m (rys. 6-71). Do przyrządzania zawiesiny bentonitowej służy iłomieszarka cyrkulacyjna. Bentonit miesza się w niej z wodą (i w razie potrzeby z innymi składnikami) za pomocą pompy, która może także tłoczyć zawiesinę rurociągiem na miejsce przeznaczenia. Zapotrzebowanie bentonitu wynosi od 60 do 100 kg/m3 zawiesiny. Pierwsza ilość jest właściwa dla gruntu drobnoziarnistego, druga — dla żwirów. Optymalny ciężar właściwy zawiesiny wynosi Od 1060 do 1100 kG/m3 i można go regulować. Wspomniane wtyczne podają szczegółowe zalecenia dotyczące receptury zawiesiny, zależnie od warunków. Szczeliny w gruncie głębi się za pomocą urządzeń trojakiego rodzaju: koparek lub podobnych maszyn (głębiarek) wyposażonych w chwytaki lub zbieraki, za pomocą wiertnic obrotowo-ssących lub udarowo-ssących albo też za pomocą koparek wrębowo-frezujących. W Polsce produkowane są urządzenia każdego typu, przy czym specjalizujące się w omawianych robotach przedsiębiorstwa adaptują do głębienia szczelin chwytaki koparek uniwersalnych. Wytyczne podają dodatkowe szczegóły i określają wydajności urządzeń w różnych warunkach. Często spotykanym urządzeniem do głębienia szczelin są chwytaki o szerokości nieco mniejszej (do 20 cm) od szerokości szczeliny, wynoszącej od 50 do 120 cm. Zawiesza się je na trójnogach lub wieżach wysięgnikowych zmontowanych na ruchomych podwoziach albo stanowią one część koparek chwytakowych na podwoziach gąsienicowych. Urobek ze szczeliny przerzuca sie bądź na specjalne pojemniki, bądź na wywrotki samochodowe i odwozi na odkład. W pierwszej kolejności wybiera się grunt spomiędzy prowadnic, po czym przestrzeń między nimi wypełnia zawiesiną. W miarę głębienia szczeliny, co odbywa się metodą ciągłą — od razu na pełną głębokość — dostarcza się do szczeliny zawiesinę z mieszarki rurociągiem ułożonym wzdłuż szczeliny. [hasła pokrewne: rolety dzień noc, rolety okienne, żaluzje drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries