Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

ZBIORNIKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

W zbiornikach wodno-powietrznych doładowywanie powietrza następuje w okresach 10-dniowych. W przypadku kiedy hydrofornia znajduje się przy torach stacyjnych a sprężarka zawiodła lub jest w naprawie , powietrze może być doładowywane za pomocą pomp powietrznych z czynnych parowozów. 6. ZBIORNIKI TERENOWE Jeżeli na terenie sąsiadującym ze stacją jest odpowiednie wzniesienie do budowy terenowego zbiornika wodnego, to należy taki zbiornik budować, pomijając możliwość budowy wieży ciśnień lub hydroforni. Wskazówki projektowania zbiorników terenowych są analogiczne jak zbiorników w wieżach ciśnień, a więc zbiorniki terenowe powinny być podwójne lub dwudzielne, aby można było je oczyścić bądź naprawić bez przerwy w działaniu wodociągu itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

ZBIORNIKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

ZBIORNIKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

ZBIORNIKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE W celu ustalenia ilości wody na cele przeciwpożarowe należy posługiwać się zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej nr 4 . z dn. 4. II. 54 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

ZBIORNIKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Pomieszczenia z urządzeniami odmierzającymi i z betoniarkami w większych wytwórniach powinny być ogrzane oraz zaopatrzone w urządzenia odpylające i wentylacyjne. Schematy technologiczne produkcyjne wytwórni masy betonowej. Rozróżnia się w zasadzie dwa schematy technologiczne produkcyjne w wytwórniach masy betonowej: jednostopniowy i dwustopniowy. Jednostopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji 20 m3jgodz i więcej, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym składniki suche podnoszone są jednorazowo na pełną wysokość budynku produkcyjnego do zasobników operacyjnych, a w czasie procesu mieszania przesuwają się stopniowo grawitacyjnie ku dołowi. Dwustopniowe wytwórnie masy betonowej o produkcji do 20 m3j jgodz, oparte są na schemacie technologicznym, przy którym wszystkie składniki z wyjątkiem wody podnoszone są do zbiorników operacyjnych, po czym opuszczane są do kosza wsypowego betoniarki i powtórnie podnoszone i wrzucane do mieszalnika b etoniarki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej’

ZBIORNIKI TERENOWE

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Z tych powodów metoda agregatowa zyskała znaczne rozpowszechnienie. Natomiast z powodu braku rytmiczności procesu technologicznego prowadzonego metodą agregatową powstaje konieczność stosowania pracy ręcznej, co stanowi istotną różnicę między metodą agregatową a metodą taśmową. Charakter samego urządzenia urządzenia agregatowego pod względem mechanicznym może być różny, począwszy od oddzielnych elementów mechanicznych, aż do agregatów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zagospodarowania pomocniczych wytwórni produkcyjnych przystosowanych do metody agregatowej; rozwiązania te są najczęściej stosowane w wytwórniach o średniej wydajności produkcyjnej i różnią się układem kanałów oraz rodzajem maszyn używanych do transportu wewnętrznego poziomo-pionowego. Metoda stałych stanowisk roboczych (stanowiskowa, stendowa) polega na produkcji elementów prefabrykowanych na nieruchomych stanowiskach roboczych. Read the rest of this entry »

Comments Off