Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘schody dywanowe’

Prasoodpowietrzanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Prasoodpowietrzanie Metoda ta jest jednym z nowych rozwiązań zagęszczania mieszanek betonowych w produkcji elementów prefabrykowanych. Polega na wielostopniowym zagęszczaniu przez prasowanie z jednoczesnym odpowietrzaniem przy stosowaniu mieszanek o normalnej temperaturze lub też mieszanek gorących. Technika ta nie została jeszcze obecnie wprowadzona na skalę przemysłową, jednak osiągane już obecnie wyniki w badaniach półtechnicznych, jak też przygotowanie uruchomienia produkcji elementów wielkopłytowych dla budownictwa mieszkaniowego wskazują, że rozwiązanie to może być szczególnie interesujące. Prasoodpowietrzanie zakłada stosowanie mieszanek o wyższym stopniu ciekłości i odprowadzanie pewnej ilości wody zarobowej w trakcie trwania procesu zagęszczania. Można, więc uznać, że jest ona pierwszym pewnym rozwinięciem metody GO-CON . W kraju metoda prasoodpowietrzania (nazwa patentowa PRAS-BET) została opracowana przez zespół działający pod kierownictwem J. Mikosia. Metoda ta zakłada stosowanie gorącej mieszanki betonowej. Schemat stanowiska formowania. Przyjęto tutaj, że specjalnie sztywna forma (matryca), której dno wyłożone jest warstwą przeciw przyczepnościową, wypełniona zostaje gorącą mieszanką betonową o konsystencji plastycznej i temperaturze ok. 70°C. Po wyrównaniu powierzchni i nałożeniu na nią warstwy tkaniny filtracyjnej, forma wprowadzana jest pod płytową prasę hydrauliczną. Po zetknięciu się powierzchni tworzywa z górną płytą prasy następuje samoczynne włączenie urządzenia odpowietrzającego, które odprowadza powietrze, a następnie pewną część wody zarobowej. [hasła pokrewne: schody dywanowe, ogrzewanie elektryczne, blachodachówka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘schody dywanowe’

Prasoodpowietrzanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Wibrowalcowanie W technice wibrowalcowania ciśnienia dla zagęszczania mieszanki betonowej wywoływane są przemieszczającymi się walcami stalowymi w sposób opisany w p. 2.4.5, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu komprymacji tworzywa w wyniku stosowania oddziaływań wibracyjnych. Uzyskuje się tu znaczną efektywność zagęszczania, pozwalającą na stosowanie mieszanek betonowych o niskim stopniu ciekłości najczęściej przy C = 0,28 do 0,32. Podobnie jak przy walcowaniu, najlepsze efekty osiąga się tą techniką przy stosowaniu mieszanek piaskowych o znacznej zawartości cementu. W procesie wibrowalcowania nie ulega obniżeniu ilość wprowadzonej do mieszanki wody zarobowej. Proces wibrowalcowania jest z reguły związany z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi przy produkcji określonego asortymentu wyrobów. Stosowane są tu agregaty do wibrowalcowania ciągłego przemieszczającej się taśmy tworzywa lub mieszanki naniesionej do przesuwających się w określonym rytmie form stalowych, lub wibrowalcowania stanowiskowego, przy którym formy umiejscowione są w sposób stały na linii produkcyjnej, a przemieszczaniu wzdłuż linii podlega agregat formujący. Przy tej technice zagęszczania produkowane być mogą zarówno płytowe elementy płaskie, jak i płyty żebrowe, z tym że w tym drugim przypadku zagęszczanie tworzywa następuje od gładkiej strony płyty. [hasła pokrewne: schody dywanowe, aluminium 7075, chody zabiegowe ]

Comments Off

« Previous Entries