Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

ZASADY SPORZADZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

ZASADY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji określa Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 stycznia 1957 r. (Monitor Polski nr 1/57, poz. 4). Zgodnie z powyższym zarządzeniem, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji powinna być sporządzana i zatwierdzana według ramowych zasad ustalanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sporządzana przez państwowe biura projektowe lub inne jednostki państwowe, wymaga akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wyłącznie w zakresie projektu wstępnego, a w przypadku sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jednym stadium – akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wymaga projekt techniczno-roboczy, jednak bez obowiązku sprawdzania obliczeń statycznych i rozwiązań technicznych. [więcej w: aluminium 7075, Listwy przypodłogowe, płyty warstwowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyty warstwowe’

ZASADY SPORZADZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

W zbiornikach wodno-powietrznych doładowywanie powietrza następuje w okresach 10-dniowych. W przypadku kiedy hydrofornia znajduje się przy torach stacyjnych a sprężarka zawiodła lub jest w naprawie , powietrze może być doładowywane za pomocą pomp powietrznych z czynnych parowozów. 6. ZBIORNIKI TERENOWE Jeżeli na terenie sąsiadującym ze stacją jest odpowiednie wzniesienie do budowy terenowego zbiornika wodnego, to należy taki zbiornik budować, pomijając możliwość budowy wieży ciśnień lub hydroforni. Wskazówki projektowania zbiorników terenowych są analogiczne jak zbiorników w wieżach ciśnień, a więc zbiorniki terenowe powinny być podwójne lub dwudzielne, aby można było je oczyścić bądź naprawić bez przerwy w działaniu wodociągu itp. [więcej w: aluminium 7075, płyty warstwowe, ocieplenie domu ]

Comments Off

« Previous Entries