Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘płytki elewacyjne’

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE Dokumentacja techniczna obejmuje zasady rozwiązywania zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, podając koszt wykonawstwa, czas wykonania całości budowy i poszczególnych fragmentów, organizację budowy itp. Stanowi ona zestawienie planów, rysunków, kosztorysów oraz innych danych technicznych i ekonomicznych, dotyczących pewnego urządzenia technicznego. Dokumentacja techniczna daje materiał do przeprowadzenia analizy technicznej i ekonomicznej co do właściwego rozwiązania projektu oraz do zbadania przewidywanych efektów gospodarczych. Analiza ta daje jednocześnie odpowiedź na pytanie, czy koszt instalacji na jednostkę kubatury: budynku jest ustalony racjonalnie lub czy porównanie wskaźników dotyczących analogicznych, istniejących urządzeń daje wyniki właściwe, co może świadczyć o poprawności opracowania dokumentacji. [hasła pokrewne: płytki elewacyjne, Kamień dekoracyjny, beton dekoracyjny ]

Comments Off