Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘płyta ortotropowa’

Odrebny rodzaj stendów stanowia matryce betonowe lub zelbetowe, stosowane przy produkcji elementów profilowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Odrębny rodzaj stendów stanowią matryce betonowe lub żelbetowe, stosowane przy produkcji elementów profilowych. Matryce mogą być również podgrzewane za pomocą registrów grzejnych parowych zainstalowanych pod powierzchnią matrycy, przy czym sztuczne dojrzewanie elementów odbywa się przez nagrzewanie (naparzanie) pod nakryciem z płyt izolacyjnych. Przy projektowaniu powierzchni stendów wskaźniki f przyjmuje się zwykle dla produkcji elementów kondygnacji mieszkalnych, licząc się z tym, że przy wykonywaniu elementów dla piwnic stendy nie będą całkowicie wykorzystane, zaś przy produkcji elementów poddasza nie będzie w pełni wykorzystana moc produkcyjna wytwórni masy betonowej. Dla uniknięcia uszkodzeń elementów z betonów marki 170 i wyższych przy ich zdejmowaniu ze stanowisk, na których zostały wytworzone, i transportowaniu na place składowe wytwórni, minimalne wytrzymałości betonu na ściskanie (wytrzymałość transportowa) powinny osiągnąć następujące minimalne wartości: dla elementów stropowych -90 kGfcm2, dla elementów ścian zewnętrznych -80 kGfcm2, dla elementów ścian wewnętrznych -70 kGfcm2, dla biegów klatek schodowych -80 kGfcm2 1 . Zanim elementy będą mogły być użyte do montażu (na placu budowy) muszą osiągnąć wytrzymałość minimalną 70% Rw (wytrzymałość montażowa). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta ortotropowa’

Odrebny rodzaj stendów stanowia matryce betonowe lub zelbetowe, stosowane przy produkcji elementów profilowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Forma stalowa bez dna zmontowana na stendzie (stanowisku) przeznaczona do formowania płyt stropowych wielootworowych. Formy bez dna używane są z reguły do produkcji na stendach, przy czym dojrzewanie elementów bywa wówczas naturalne lub przyspieszone, prowadzone metodą nagrzewania parą niskoprężną (naparzania) pod nakryciem z ewentualnym równoczesnym podgrzewaniem stendu. Do produkcji płyt wielootworowych stosuje się obecnie na poligonach specjalne stanowiska poligonowe. Natomiast do produkcji tych samych płyt wielootworowych w wytwórniach stałych stosuje się specjalne agregaty składające się z trzech podstawowych zespołów, a mianowicie: urządzenia do wprowadzania i wyciągania trzpieni rurowych, zasobnika ruchomego do układania masy betonowej oraz stanowiska formującego. Formy z dnem własnym oraz odchylnymi obrzeżami służą natomiast do przenoszenia elementów uformowanych do dojrzewalni parowych typu kanałowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »