Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wibro-wiroprasowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wibro-wiroprasowanie Zagęszczanie mieszanek betonowych techniką wibro-wiroprasowania stosuje się wyłącznie przy produkcji elementów rurowych. Dodatkowe oddziaływanie w postaci wibrowania oraz prasowania intensyfikują proces zagęszczania przy stosowaniu wirowania. Oddziaływania wibracyjne (najczęściej ok. 3000 min-l) przekazywane są na mieszankę betonową w ciągu trwania całego procesu wirowania. Umożliwiają one bardziej efektywną komprymację tworzywa. Układ prasujący w postaci walca stalowego wprowadzonego do wnętrza formy na całej jej długości i zamocowanego poza forrną włączany jest do działania w ostatniej fazie wirowania. Walec ten przy pewnym nacisku wygładza powierzchnię wewnętrzną uformowanej rury oraz powoduje dalszą komprymację tworzywa betonowego. Prasowanie to prowadzone jest przy mniejszej liczbie obrotów formy. Walec wywierający ciśnienie na tworzywo betonowe obraca się wokół własnej osi. Ten proces prasowania trwa zazwyczaj 3+4 min. Przykładem sto sowania wibro-wiroprasowania w produkcji elementów rurowych jest technologia SAN-WI-RO . [patrz też: drzwi wewnętrzne, Ogrzewanie podłogowe, bramy garażowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wibro-wiroprasowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wibroodpowietrzanie W produkcji elementów prefabrykowanych zagęszczanie przez odpowietrzanie łączone jest z reguły z równocześnie przebiegającym oddziaływaniem wibracyjnym. Zazwyczaj wibrowanie prowadzone jest tu dwukrotnie – na początku procesu odpowietrzania i w jego fazie końcowej. Zabieg pierwszy ma na celu przede wszystkim chwilowe zwiększenie ciekłości mieszanki i zapewnienie właściwego przylegania połaci odpowietrzających do tworzywa. Zabieg drugi ma doprowadzić do jeszcze efektywniejszej komprymacji tworzywa przez zmniejszenie tarcia pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanki betonowej oraz poprzerywać kapilary powstałe w wyniku wysysania powietrza i wody. Przy wibroodpowietrzani u najczęściej stosowane jest wibrowanie objętościowe spotyka się jednak również i inne techniki oddziaływań wibracyjnych. Proces wibroodpowietrzania jest z reguły związany z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi, dotyczącymi określonej produkcji wyrobów. Przyjmowane tu rozwiązania można ogólnie sklasyfikować w trzech grupach: – stosowanie poduszek odpowietrzających umieszczonych na powierzchni górnej lub dolnej elementów płytowych i umieszczenie układu na stojakach lub stołach wibracyjnych – stosowanie specjalnie skonstruowanych form umożliwiających przeprowadzenie odpowietrzania. W danym przypadku dodatkowo stosowane jest wibrowanie objętościowe lub zewnętrzne (stoły lub stojaki wibracyjne, względnie mocowanie wibratorów przyczepnych do form) – stosowanie specjalnie skonstruowanych stanowisk formowania, wyposażonych w układy do wibrowania objętościowego, z możliwością prowadzenia odpowietrzania przy zastosowaniu poduszek lub rdzeni odpowietrzających. Rdzenie odpowietrzające stosuje się wyłącznie przy produkcji elementów wielootworowych. [więcej w: odkurzacz centralny, drzwi prysznicowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries