Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘odkurzacz centralny’

Wibroodpowietrzanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Wibroodpowietrzanie W produkcji elementów prefabrykowanych zagęszczanie przez odpowietrzanie łączone jest z reguły z równocześnie przebiegającym oddziaływaniem wibracyjnym. Zazwyczaj wibrowanie prowadzone jest tu dwukrotnie – na początku procesu odpowietrzania i w jego fazie końcowej. Zabieg pierwszy ma na celu przede wszystkim chwilowe zwiększenie ciekłości mieszanki i zapewnienie właściwego przylegania połaci odpowietrzających do tworzywa. Zabieg drugi ma doprowadzić do jeszcze efektywniejszej komprymacji tworzywa przez zmniejszenie tarcia pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanki betonowej oraz poprzerywać kapilary powstałe w wyniku wysysania powietrza i wody. Przy wibroodpowietrzani u najczęściej stosowane jest wibrowanie objętościowe spotyka się jednak również i inne techniki oddziaływań wibracyjnych. Proces wibroodpowietrzania jest z reguły związany z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi, dotyczącymi określonej produkcji wyrobów. Przyjmowane tu rozwiązania można ogólnie sklasyfikować w trzech grupach: – stosowanie poduszek odpowietrzających umieszczonych na powierzchni górnej lub dolnej elementów płytowych i umieszczenie układu na stojakach lub stołach wibracyjnych – stosowanie specjalnie skonstruowanych form umożliwiających przeprowadzenie odpowietrzania. W danym przypadku dodatkowo stosowane jest wibrowanie objętościowe lub zewnętrzne (stoły lub stojaki wibracyjne, względnie mocowanie wibratorów przyczepnych do form) – stosowanie specjalnie skonstruowanych stanowisk formowania, wyposażonych w układy do wibrowania objętościowego, z możliwością prowadzenia odpowietrzania przy zastosowaniu poduszek lub rdzeni odpowietrzających. Rdzenie odpowietrzające stosuje się wyłącznie przy produkcji elementów wielootworowych. [więcej w: odkurzacz centralny, drzwi prysznicowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odkurzacz centralny’

Wibroodpowietrzanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Proces formowania realizowany jest przy zastosowaniu nacisku 50 do 60 kG/cm przy jednoczesnym działaniu wysokiej próżni i trwa przez okres 4 do 6 min w jednym cyklu. Po zakończeniu tego procesu forma zostaje wyprowadzona z elementem spod prasy, następnie rozformowana i przeniesiona na stanowisko dojrzewania w stosach. Beton elementów charakteryzuje się wówczas już taką zwięzłością, że elementy mogą być transportowane przy zastosowaniu uchwytów próżniowych. W przyjętym tu sposobie dojrzewania betonu elementów o dość wysokiej temperaturze, przy ograniczeniu wymiany ciepła ze środowiskiem zewnętrznym uzyskuje się szczególnie szybki wzrost wytrzymałości. Zdaniem autorów zastosowanie technologii PRAS-BET może przynieść szczególnie korzystne efekty w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Dotyczy to w szczególności: – skrócenia czasu -trwania cyklu formowania o ok. 60%, – umożliwienia natychmiastowego rozformowywania elementu i przyjęcia bardzo szybkiej rotacji form, – skrócenia cyklu dojrzewania elementów w celu uzyskania wytrzymałości wymaganej dalszymi procesami technologicznymi, – możliwości uzyskiwania betonów wyższych, marek przy mniejszym użyciu cementu, – możliwości zwiększenia stopnia automatyzacji procesu formowania, – obniżenia nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji. [więcej w: żaluzje drewniane, odkurzacz centralny, drzwi wejsciowe ]

Comments Off

« Previous Entries