Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIĄGACH TRAKCYJNYCH W wodociągach trakcyjnych mogą być stosowane zbiorniki wodne i powietrzne lub wodno-powietrzne. Pożądane jest, aby zbiorniki były umieszczane na poziomie gruntu. Pojemność zbiorników powinna być taka jak w wieży ciśnień, aby podczas największego przewidywanego rozbioru wody zapas wody w zbiorniku pokrywał całkowite zapotrzebowanie, choć wydajność pomp byłaby mniejsza. Zbiorniki powinny być podwójne lub dwudzielne, aby je można było oczyścić lub naprawić bez przerwy w działaniu. Pomieszczenia, w których znajdują się zbiorniki, powinny być dobrze przewietrzane. [podobne: beton dekoracyjny, Listwy przypodłogowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Listwy przypodłogowe’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

ZASADY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji określa Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 stycznia 1957 r. (Monitor Polski nr 1/57, poz. 4). Zgodnie z powyższym zarządzeniem, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji powinna być sporządzana i zatwierdzana według ramowych zasad ustalanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sporządzana przez państwowe biura projektowe lub inne jednostki państwowe, wymaga akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wyłącznie w zakresie projektu wstępnego, a w przypadku sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jednym stadium – akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wymaga projekt techniczno-roboczy, jednak bez obowiązku sprawdzania obliczeń statycznych i rozwiązań technicznych. [więcej w: aluminium 7075, Listwy przypodłogowe, płyty warstwowe ]

Comments Off

« Previous Entries