Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE W celu ustalenia ilości wody na cele przeciwpożarowe należy posługiwać się zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej nr 4 . z dn. 4. II. 54 r. w sprawie ustanowienia norm resortowych (Dz. Zarządzeń i Rozkazów Komendy Głównej Straży Pożarnych nr 2 z dn, 4. II. 54 r. ): . – RN-53jMGK-PŻ-06 Zewnętrzne wodociągi przeciwpożarowe. Wytyczne projektowania – RN-53jMGK-PŻ-07 . Wewnętrzne wodociągi przeciwpożarowe. Wytyczne projektowania – RN-53jMGK-PŻ-08 Zaopatrzenie w wodę gaśniczą za pomocą niezależnych punktów czerpania. Wytyczne projektowania. [hasła pokrewne: aluminium 7075, ocieplenie domu, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Dla celów przeciwpożarowych buduje się również zbiorniki (zasobniki) terenowe, otwarte lub zakryte, gdy wodociąg kolejowy nie może zapewnić odpowiedniego ciśnienia i sekundowej wydajności pomp strażackich. Zbiornik podziemny i nie zamarzający, z dwoma nadziemnymi hydrantami przeciwpożarowymi i z opuszczonymi do zbiornika przewodami ssawnymi, zakończonymi koszami sitowymi. Do zbiornika. doprowadzono przewód zasilający o średnicy 80 mm, za pomocą którego można dopełniać zbiornik, oraz przewody przelewowy i spustowy, odprowadzające wodę do kanału deszczowego. Pojemność takich zbiorników jest ustalana na podstawie planu obrony przeciwpożarowej danego obiektu produkcyjnego, w którym powinna być również przewidziana droga dojazdowa dla wozów strażackich z pompą. [przypisy: listwa przypodłogowa, aluminium 6082, deska elewacyjna ]

Comments Off

« Previous Entries