Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

LADOWANIE I DOLADOWYWANIE ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2018

Hydrofory powinny być ustawione na podporach w taki sposób, aby ich badanie i naprawa były dogodne. Dla równomiernego obciążenia podpór zbiornikami (np. leżącymi) układa się między podpory a powierzchnię zewnętrzną zbiorników podkładki z blachy ołowianej. 5. ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH a. Uwagi ogólne Instalacje hydroforowe wymagają szczegółowej staranności i dokładnej znajomości ich urządzeń oraz osprzętu, Jeżeli hydrofor jest zdatny do pracy i działa prawidłowo, to napełnienie zbiorników powietrzem sprężonym do ciśnienia roboczego, wynoszącego w przybliżeniu około 4 atn, nie nastręcza trudności. [podobne: Deska Podłogowa, Kamień dekoracyjny, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘listwa przypodłogowa’

LADOWANIE I DOLADOWYWANIE ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2018

Dla celów przeciwpożarowych buduje się również zbiorniki (zasobniki) terenowe, otwarte lub zakryte, gdy wodociąg kolejowy nie może zapewnić odpowiedniego ciśnienia i sekundowej wydajności pomp strażackich. Zbiornik podziemny i nie zamarzający, z dwoma nadziemnymi hydrantami przeciwpożarowymi i z opuszczonymi do zbiornika przewodami ssawnymi, zakończonymi koszami sitowymi. Do zbiornika. doprowadzono przewód zasilający o średnicy 80 mm, za pomocą którego można dopełniać zbiornik, oraz przewody przelewowy i spustowy, odprowadzające wodę do kanału deszczowego. Pojemność takich zbiorników jest ustalana na podstawie planu obrony przeciwpożarowej danego obiektu produkcyjnego, w którym powinna być również przewidziana droga dojazdowa dla wozów strażackich z pompą. [przypisy: listwa przypodłogowa, drzwi poznań, deska elewacyjna ]

Comments Off

« Previous Entries