Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIĄGACH TRAKCYJNYCH W wodociągach trakcyjnych mogą być stosowane zbiorniki wodne i powietrzne lub wodno-powietrzne. Pożądane jest, aby zbiorniki były umieszczane na poziomie gruntu. Pojemność zbiorników powinna być taka jak w wieży ciśnień, aby podczas największego przewidywanego rozbioru wody zapas wody w zbiorniku pokrywał całkowite zapotrzebowanie, choć wydajność pomp byłaby mniejsza. Zbiorniki powinny być podwójne lub dwudzielne, aby je można było oczyścić lub naprawić bez przerwy w działaniu. Pomieszczenia, w których znajdują się zbiorniki, powinny być dobrze przewietrzane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

ZARZĄDZENIA OBOWIĄZUJĄCE PRZY PROJEKTOWANIU Przy sporządzaniu projektów projektant powinien zapoznać się szczegółowo z nie- którymi zarządzeniami, które ustalają warunki techniczne instalacji, jak również zasady sporządzania i zatwierdzania dokumentacji.
PROJEKTOWANIE WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH 2. 1. WARUNKI OGÓLNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA DO CELÓW DOMOWYCH I PRZEMYSŁOWYCH Wodę do zaopatrzenia pojedynczych budynków lub bloków można pobierać z sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę miasto czy osiedle, albo z ujęcia indywidualnego, np. ze studni położonej zazwyczaj w pobliżu danego budynku lub bloku. Bez względu na rodzaj zaopatrzenia, woda przeznaczona do użytku gospodarczo-bytowego oraz przemysłowego musi odpowiadać pewnym warunkom, jeśli chodzi o jej jakość. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

ZASADY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji określa Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 stycznia 1957 r. (Monitor Polski nr 1/57, poz. 4). Zgodnie z powyższym zarządzeniem, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji powinna być sporządzana i zatwierdzana według ramowych zasad ustalanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Dotychczasowe badania w zakresie technologii PRAS-BET prowadzone były przy stosowaniu do mieszanek betonowych jako wypełniacza kruszywa naturalnego lub łupkoporytu. Z przytoczonych danych wynika, że połączone zabiegi technologiczne wpływają równocześnie na przyrost wytrzymałości betonu, głównie do okresu 24 godz. W ZSRR prowadzone są badania nad techniką prasoodpowietrzania przy stosowaniu mieszanek betonowych o normalnej temperaturze. Uzyskano tu również interesujące wyniki badań w zakresie wartości ciśnienia prasującego (do 15 kG/9m2) i wartości podciśnienia (do 0,5 kG/cm2) oraz stosowania jako wypełniaczy kruszyw kamiennych. Na podstawie wyników badań wytrzymałościowych opracowano funkcyjną zależność wytrzymałości betonu uzyskanego przy zagęszczaniu przez praso odpowietrzanie (RpT.Od.) a wytrzymałością betonu uzyskanego przy zagęszczaniu w warunkach normalnych R 2.4.9. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Proces wibroodpowietrzania nie znajduje dotychczas szerszego zastosowania w zakładach prefabrykacji. Przyczyną powyższego są przede wszystkim trudności wprowadzenia przy tej technice szerszej mechanizacji czy też automatyzacji oraz ograniczenie asortymentu wyrobów praktycznie do jednego rodzaju elementu dla danego stanowiska. Istotą wibrotłoczenia jest zagęszczanie ograniczonej formą mieszanki betonowej w wyniku poddania jej działaniu ciśnienia dynamicznego, zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia szczelności tworzywa a niekiedy również określonego kształtu powierzchni górnej wyrobu. Ciśnienie dynamiczne wywierane jest przez połączenie z wibrowaniem określonego ucisku dynamicznego lub w wyniku połączenia z wibrowaniem pewnego ucisku występującego w ruchu. W danym przypadku występuje wyłącznie wibracyjne oddziaływanie powierzchniowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kino klaps limanowa’

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA HYDROFORÓW W WODOCIAGACH TRAKCYJNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Moskwa, rysunek Gibb, 2012 / Anna Gibb – dzięki uprzejmości British Council Chociaż w Wielkiej Brytanii nie brak talentów architektonicznych, Wenecja na wynos: Pomysły na zmianę architektury brytyjskiej odpowiadają na wspólne dzieło Davida Chipperfielda.
temat Biennale w Wenecji w 2012 r., szukając pomysłowych odpowiedzi na uniwersalne problemy na całym świecie w ambitnym, globalnym projekcie badawczym.
British Council wysłało dziesięć zespołów architektonicznych z całego świata w celu zbadania inspirujących miejsc i tematów, które mogłyby zainicjować dyskusję na temat wspaniałej architektury podczas wprowadzania nowych pomysłów do Wielkiej Brytanii.
Wystawa Weneckie jedzenie na wynos przedstawia przebieg tych zespołów i dzieli się pomysłami, które odkryli w Argentynie, Brazylii, Chinach, Niemczech, Japonii, Holandii, Nigerii, Rosji, Tajlandii i USA.
Kontynuuj po przerwie, aby dowiedzieć się więcej. Read the rest of this entry »

Comments Off