Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘gont bitumiczny’

Zbiorniki w hydroforniach

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Przejście pomiędzy zbiornikiem a ścianą zewnętrzną hydroforu powinno mieć najmniej 0,6 m szerokości. W celu zabezpieczenia wody w zbiornikach od zamarzania zbiorniki naziemne powinny być przykryte warstwą ziemi i obsiane trawą albo pomieszczenia na zbiorniki powinny być ogrzewane. Przy ciśnieniu zmiennym pojemność hydroforów powinna być najmniej dwukrotnie większa od wymaganego zapasu wody. Zależnie od wielkości hydrofor powinien mieć jeden lub dwa włazy. Hydrofory powinny być wypróbowane na ciśnienie odpowiednio do obowiązujących przepisów. Zbiorniki w hydroforniach z kilkoma zbiornikami powinny być połączone ze sobą przewodami tak, aby każdy hydrofor mógł być w razie potrzeby wyłączony bez przerwy działania pozostałych. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, ocieplenie poddasza, gont bitumiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gont bitumiczny’

Zbiorniki w hydroforniach

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Zbiorniki terenowe buduje się w ziemi na takiej głębokości, aby dno ich znajdowało się 3 -; -. 5 m poniżej terenu, a wydobytą ziemię zużywa się do obsypania zbiornika. Do budowy tych zbiorników używa się cegły nie nasiąkającej wodą, kamienia naturalnego na zaprawie cementowej, a najczęściej żelbetu. Na zewnątrz zbiorniki terenowe, zwykle o kształcie kopulastym, są pokrywane gładką wyprawą cementową, którą po wysuszeniu smaruje się dwukrotnie bitumiczną powłoką i okłada warstwą gliny grubości 30 -; -. 40 cm. Wody opadowe powinny być odprowadzone od ścian i ich załomów. Wejścia do zbiorników oraz wentylacja zbiorników powinny być tak wykonane, aby woda zdatna do picia, nagromadzona w zbiorniku, nie mogła ulec zakażeniu. [podobne: płyty warstwowe, gont bitumiczny, deski elewacyjne ]

Comments Off