Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Wibro-wiroprasowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wibro-wiroprasowanie Zagęszczanie mieszanek betonowych techniką wibro-wiroprasowania stosuje się wyłącznie przy produkcji elementów rurowych. Dodatkowe oddziaływanie w postaci wibrowania oraz prasowania intensyfikują proces zagęszczania przy stosowaniu wirowania. Oddziaływania wibracyjne (najczęściej ok. 3000 min-l) przekazywane są na mieszankę betonową w ciągu trwania całego procesu wirowania. Umożliwiają one bardziej efektywną komprymację tworzywa. Układ prasujący w postaci walca stalowego wprowadzonego do wnętrza formy na całej jej długości i zamocowanego poza forrną włączany jest do działania w ostatniej fazie wirowania. Walec ten przy pewnym nacisku wygładza powierzchnię wewnętrzną uformowanej rury oraz powoduje dalszą komprymację tworzywa betonowego. Prasowanie to prowadzone jest przy mniejszej liczbie obrotów formy. Walec wywierający ciśnienie na tworzywo betonowe obraca się wokół własnej osi. Ten proces prasowania trwa zazwyczaj 3+4 min. Przykładem sto sowania wibro-wiroprasowania w produkcji elementów rurowych jest technologia SAN-WI-RO . [patrz też: drzwi wewnętrzne, Ogrzewanie podłogowe, bramy garażowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne’

Wibro-wiroprasowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Poprzeczny układ konstrukcyjny jest szczególnie korzystny przy stosowaniu do ścian zewnętrznych bloczków z betonów lekkich, szkła lub elementów o charakterze ścian osłonowych. W budynkach typu l mogą występować również układy mieszane, tj. nil. jednej części budynku może być zastosowany układ podłużny, a na innej układ poprzeczny. Charakterystyczną cechą budynków typu 2 są ściany wznoszone z elementów z betonu strużkowego produkowanego przez szwajcarską firmę Durisol. Polskimi odpowiednikami tego typu elementów są pustaki JG i elementy zaprojektowane przez Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego opisane w rozdz. 2. Wskutek niskiej wytrzymałości betonu strużkowego pustaki w konstrukcji ścian pełnią rolę deskowania dla wylewanego betonu żwirowego lub gruzowego oraz izolacji termiczno-akustycznej ściany. Układ konstrukcyjny budynków tego typu może być podłużny lub poprzeczny. W budynkach wysokich beton ścian w wąskich filarach międzyokiennych może być zbrojony. Dzięki wgłębieniu środkowej ścianki pustaka umożliwione jest poprzeczne związanie z sobą pionowych słupków betonowych, tworzących konstrukcję ściany przez zalewanie otworów pustaków . W ten sposób powstaje konstrukcja nośna ściany połączona z sobą poprzecznie na wysokości każdej warstwy pustaków i poprzedzielana bądź to czołowymi, bądź też środkowymi ściankami pustaków. W budynkach wielkoblokowych (typ 3) mogą występować oba układy konstrukcyjne, tzn. podłużny lub poprzeczny. Może być również stosowany tzw. układ. krzyżowy, charakteryzujący się tym, że stropy w postaci płyt wielkowymiarowych opierają się na całym swym obwodzie. Budynki typu 3 przy zastosowaniu monolitycznych wieńców żelbetowych, łączących poszczególne bloki, odznaczają się znaczną sztywnością przestrzenną w obu kierunkach: podłużnym i poprzecznym. [hasła pokrewne: ,Drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne, rusztowania ]

Comments Off

« Previous Entries