Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi wejsciowe’

skrócenia czasu trwania cyklu formowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Proces formowania realizowany jest przy zastosowaniu nacisku 50 do 60 kG/cm przy jednoczesnym działaniu wysokiej próżni i trwa przez okres 4 do 6 min w jednym cyklu. Po zakończeniu tego procesu forma zostaje wyprowadzona z elementem spod prasy, następnie rozformowana i przeniesiona na stanowisko dojrzewania w stosach. Beton elementów charakteryzuje się wówczas już taką zwięzłością, że elementy mogą być transportowane przy zastosowaniu uchwytów próżniowych. W przyjętym tu sposobie dojrzewania betonu elementów o dość wysokiej temperaturze, przy ograniczeniu wymiany ciepła ze środowiskiem zewnętrznym uzyskuje się szczególnie szybki wzrost wytrzymałości. Zdaniem autorów zastosowanie technologii PRAS-BET może przynieść szczególnie korzystne efekty w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami. Dotyczy to w szczególności: – skrócenia czasu -trwania cyklu formowania o ok. 60%, – umożliwienia natychmiastowego rozformowywania elementu i przyjęcia bardzo szybkiej rotacji form, – skrócenia cyklu dojrzewania elementów w celu uzyskania wytrzymałości wymaganej dalszymi procesami technologicznymi, – możliwości uzyskiwania betonów wyższych, marek przy mniejszym użyciu cementu, – możliwości zwiększenia stopnia automatyzacji procesu formowania, – obniżenia nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji. [więcej w: żaluzje drewniane, odkurzacz centralny, drzwi wejsciowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wejsciowe’

skrócenia czasu trwania cyklu formowania

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Zastosowanie tej technologii jest ściśle związane z konkretnymi rozwiązaniami patentowymi w zakresie produkcji określonego asortymentu wyrobów. Wyodrębnić tu należy: – rozwiązania produkcji żelbetowych i betonowych elementów rurowych, przy których formowaniu zagęszczanie następuje przez ciągłe warstwowe prasowanie zasypywanej mieszanki betonowej do pionowo ustawionej formy, przy czym bezpośrednie ciśnienie wywierane jest układem rolek umieszczonych na obracającej się i przesuwającej się w pionie głowicy. W czasie prasowania mieszanka betonowa poddawana jest dodatkowo wibrowaniu objętościowemu w trakcie formowania kielicha elementu rurowego – rozwiązania produkcji żelbetowych i betonowych elementów rurowych, przy formowaniu których zagęszczanie mieszanki uzyskuje się w wyniku wibrowania przekazywanego przez rdzeń, płaszcz zewnętrzny lub pierścień dolny. W końcowej fazie tego procesu, lecz równolegle z wibrowaniem, dokonywane jest doprasowywanie, mające na celu szczególnie poprawę zagęszczenia końców rury i dokładne ukształtowanie pióra, wpustu lub kielicha – rozwiązania produkcji elementów sprężonych na długich forach przy zastosowaniu agregatów wyposażonych w układy działające na zasadzie wibroprasowania, formujące w sposób ciągły taśmę wyrobu przy jednoczesnym przesuwie agregatu. [patrz też: Deska Podłogowa, drzwi wejsciowe, bramy garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries