Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘drzwi prysznicowe’

Wibroodpowietrzanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Wibroodpowietrzanie W produkcji elementów prefabrykowanych zagęszczanie przez odpowietrzanie łączone jest z reguły z równocześnie przebiegającym oddziaływaniem wibracyjnym. Zazwyczaj wibrowanie prowadzone jest tu dwukrotnie – na początku procesu odpowietrzania i w jego fazie końcowej. Zabieg pierwszy ma na celu przede wszystkim chwilowe zwiększenie ciekłości mieszanki i zapewnienie właściwego przylegania połaci odpowietrzających do tworzywa. Zabieg drugi ma doprowadzić do jeszcze efektywniejszej komprymacji tworzywa przez zmniejszenie tarcia pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanki betonowej oraz poprzerywać kapilary powstałe w wyniku wysysania powietrza i wody. Przy wibroodpowietrzani u najczęściej stosowane jest wibrowanie objętościowe spotyka się jednak również i inne techniki oddziaływań wibracyjnych. Proces wibroodpowietrzania jest z reguły związany z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi, dotyczącymi określonej produkcji wyrobów. Przyjmowane tu rozwiązania można ogólnie sklasyfikować w trzech grupach: – stosowanie poduszek odpowietrzających umieszczonych na powierzchni górnej lub dolnej elementów płytowych i umieszczenie układu na stojakach lub stołach wibracyjnych – stosowanie specjalnie skonstruowanych form umożliwiających przeprowadzenie odpowietrzania. W danym przypadku dodatkowo stosowane jest wibrowanie objętościowe lub zewnętrzne (stoły lub stojaki wibracyjne, względnie mocowanie wibratorów przyczepnych do form) – stosowanie specjalnie skonstruowanych stanowisk formowania, wyposażonych w układy do wibrowania objętościowego, z możliwością prowadzenia odpowietrzania przy zastosowaniu poduszek lub rdzeni odpowietrzających. Rdzenie odpowietrzające stosuje się wyłącznie przy produkcji elementów wielootworowych. [więcej w: odkurzacz centralny, drzwi prysznicowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi prysznicowe’

Wibroodpowietrzanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Elementy przestrzenne pierwszego rodzaju montowane są jeden obok drugiego, elementy zaś drugiego rodzaju układane są w szachownicę, a powstała w ten sposób zamknięta przestrzeń w sąsiednich polach stanowi również przestrzeń mieszkalną uzyskaną jak zdyby za darmo. Sposób wykorzystania elementów przestrzennych w budownictwie mieszkaniowym może być różnorodny, tak pod względem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym, przy czym stosowanie ich będzie mniej lub więcej opłacalne w zależności od liczby typów elementów skrzyń. Poza tym montaż elementów przestrzennych ma tę przewagę nad innymi, że nie wymaga żadnych rusztowań, ponieważ elementy same przez się są stateczne. W elementach jednoizbowych, wykonanych w całości z betonu monolitycznego (np. keramzytowego), zasadniczą konstrukcją nośną i łącznikiem między elementami mogą być słupy zabetonowane w miejscu zetknięcia się elementów ściennych. Przed zabetonowaniem slupów elementy po ich ustawieniu łączy się najpierw łącznikami przyspawanymi do płytek betonowych w narożach płyt stropowych. Ustrój opisany można zaliczyć do konstrukcji szkieletowopłytowej. Spoiny poziome między elementami mają znaczenie drugorzędne, ponieważ dźwigają one element do chwili stężenia betonu słupów. Budynki trzonowo-linowe (typ 8) zaliczamy do takiego rodzaju konstrukcji, w której podstawowe obciążenia od ciężaru własnego ścian i stropów oraz od obciążenia użytkowego przenoszone są przez trzon i cięgna. Pierwsze studialne projekty takich budynków, zwanych popularnie wiszącymi, opublikowane zostały przez H. Rascha oraz Zygmunta Wiśniewskiego. Pionierski projekt przewidziany do realizacji przygotowany został przez zespół inżynierów z Politechniki Wrocławskiej: A. Skorupę, J. Burzyńskiego, E. Nowakowskiego i prof. Jeżewskiego. Podstawowym elementem nośnym budynku jest centralnie umieszczony trzon, w którego głowicy zakotwione są liny podtrzymujące stropy. Układ sił w elementach budynku jest prosty i jasny i charakteryzuje się skoncentrowaniem sił pionowych w trzonie ściskanym i w linach rozciąganych, stanowiących podpory stropów odpowiednio rozmieszczone w zależności od ich powierzchni i ciężaru. Układ sił ulega zmianie w zależności od jednego z trzech stanów pracy statycznej budynku, tj. stanu w okresie montażu, stanu budynku gotowego bez obciążeń użytkowych i z obciążeniami użytkowymi. [więcej w: drzwi garażowe, drzwi pokojowe, drzwi prysznicowe ]

Comments Off

« Previous Entries