Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Zbiorniki w hydroforniach

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Przejście pomiędzy zbiornikiem a ścianą zewnętrzną hydroforu powinno mieć najmniej 0,6 m szerokości. W celu zabezpieczenia wody w zbiornikach od zamarzania zbiorniki naziemne powinny być przykryte warstwą ziemi i obsiane trawą albo pomieszczenia na zbiorniki powinny być ogrzewane. Przy ciśnieniu zmiennym pojemność hydroforów powinna być najmniej dwukrotnie większa od wymaganego zapasu wody. Zależnie od wielkości hydrofor powinien mieć jeden lub dwa włazy. Hydrofory powinny być wypróbowane na ciśnienie odpowiednio do obowiązujących przepisów. Zbiorniki w hydroforniach z kilkoma zbiornikami powinny być połączone ze sobą przewodami tak, aby każdy hydrofor mógł być w razie potrzeby wyłączony bez przerwy działania pozostałych. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, ocieplenie poddasza, gont bitumiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Zbiorniki w hydroforniach

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Zastosowanie tej technologii jest ściśle związane z konkretnymi rozwiązaniami patentowymi w zakresie produkcji określonego asortymentu wyrobów. Wyodrębnić tu należy: – rozwiązania produkcji żelbetowych i betonowych elementów rurowych, przy których formowaniu zagęszczanie następuje przez ciągłe warstwowe prasowanie zasypywanej mieszanki betonowej do pionowo ustawionej formy, przy czym bezpośrednie ciśnienie wywierane jest układem rolek umieszczonych na obracającej się i przesuwającej się w pionie głowicy. W czasie prasowania mieszanka betonowa poddawana jest dodatkowo wibrowaniu objętościowemu w trakcie formowania kielicha elementu rurowego – rozwiązania produkcji żelbetowych i betonowych elementów rurowych, przy formowaniu których zagęszczanie mieszanki uzyskuje się w wyniku wibrowania przekazywanego przez rdzeń, płaszcz zewnętrzny lub pierścień dolny. W końcowej fazie tego procesu, lecz równolegle z wibrowaniem, dokonywane jest doprasowywanie, mające na celu szczególnie poprawę zagęszczenia końców rury i dokładne ukształtowanie pióra, wpustu lub kielicha – rozwiązania produkcji elementów sprężonych na długich forach przy zastosowaniu agregatów wyposażonych w układy działające na zasadzie wibroprasowania, formujące w sposób ciągły taśmę wyrobu przy jednoczesnym przesuwie agregatu. [patrz też: Deska Podłogowa, drzwi wejsciowe, bramy garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries