Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Zbiorniki w hydroforniach

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Przejście pomiędzy zbiornikiem a ścianą zewnętrzną hydroforu powinno mieć najmniej 0,6 m szerokości. W celu zabezpieczenia wody w zbiornikach od zamarzania zbiorniki naziemne powinny być przykryte warstwą ziemi i obsiane trawą albo pomieszczenia na zbiorniki powinny być ogrzewane. Przy ciśnieniu zmiennym pojemność hydroforów powinna być najmniej dwukrotnie większa od wymaganego zapasu wody. Zależnie od wielkości hydrofor powinien mieć jeden lub dwa włazy. Hydrofory powinny być wypróbowane na ciśnienie odpowiednio do obowiązujących przepisów. Zbiorniki w hydroforniach z kilkoma zbiornikami powinny być połączone ze sobą przewodami tak, aby każdy hydrofor mógł być w razie potrzeby wyłączony bez przerwy działania pozostałych. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, ocieplenie poddasza, gont bitumiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Zbiorniki w hydroforniach

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Hydrofory powinny być ustawione na podporach w taki sposób, aby ich badanie i naprawa były dogodne. Dla równomiernego obciążenia podpór zbiornikami (np. leżącymi) układa się między podpory a powierzchnię zewnętrzną zbiorników podkładki z blachy ołowianej. 5. ŁADOWANIE I DOŁADOWYWANIE ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH a. Uwagi ogólne Instalacje hydroforowe wymagają szczegółowej staranności i dokładnej znajomości ich urządzeń oraz osprzętu, Jeżeli hydrofor jest zdatny do pracy i działa prawidłowo, to napełnienie zbiorników powietrzem sprężonym do ciśnienia roboczego, wynoszącego w przybliżeniu około 4 atn, nie nastręcza trudności. [podobne: Deska Podłogowa, Kamień dekoracyjny, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries