Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘chody zabiegowe’

Wibrowalcowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Wibrowalcowanie W technice wibrowalcowania ciśnienia dla zagęszczania mieszanki betonowej wywoływane są przemieszczającymi się walcami stalowymi w sposób opisany w p. 2.4.5, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu komprymacji tworzywa w wyniku stosowania oddziaływań wibracyjnych. Uzyskuje się tu znaczną efektywność zagęszczania, pozwalającą na stosowanie mieszanek betonowych o niskim stopniu ciekłości najczęściej przy C = 0,28 do 0,32. Podobnie jak przy walcowaniu, najlepsze efekty osiąga się tą techniką przy stosowaniu mieszanek piaskowych o znacznej zawartości cementu. W procesie wibrowalcowania nie ulega obniżeniu ilość wprowadzonej do mieszanki wody zarobowej. Proces wibrowalcowania jest z reguły związany z konkretnymi rozwiązaniami technologicznymi przy produkcji określonego asortymentu wyrobów. Stosowane są tu agregaty do wibrowalcowania ciągłego przemieszczającej się taśmy tworzywa lub mieszanki naniesionej do przesuwających się w określonym rytmie form stalowych, lub wibrowalcowania stanowiskowego, przy którym formy umiejscowione są w sposób stały na linii produkcyjnej, a przemieszczaniu wzdłuż linii podlega agregat formujący. Przy tej technice zagęszczania produkowane być mogą zarówno płytowe elementy płaskie, jak i płyty żebrowe, z tym że w tym drugim przypadku zagęszczanie tworzywa następuje od gładkiej strony płyty. [hasła pokrewne: schody dywanowe, aluminium 7075, chody zabiegowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘chody zabiegowe’

Wibrowalcowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2016

Terzcahi zaleca następujący sposób postępowania. Obliczenie rozpoczynamy od dowolnie przyjętej spirali, tj. od dowolnie przyjętego położenia bieguna na prostej AC, czemu odpowiada konkretna wartość ro. Krzywą wykreśla się łącząc końce promieni r, r’, obliczonych z równania dla różnych O, 0′. Dla tak przyjętej spirali wyznaczamy w sposób wyżej opisany wartość odporu oznaczając ją wskaźnikiem 1. Wartość Zgri w dowolnej skali nanosimy nad linią naziomu, pionowo nad punktem Cl. Czynności te powtarzamy 3+5 razy dla różnych spirali, o różnym położeniu bieguna na prostej AC. Końce odcinków odpowiadających wyznaczonym kolejno wartościom zgrł, Zgr2′ … łączymy krzywą, której minimum wyznacza poszukiwaną wartość Zgr min i położenie punktu C, a tym samym odpowiednią spiralę odłamu, Powtórzenie obliczenia dla tak wyznaczonej linii odłamu powinno dać zgodność wartości obliczonego odporu Zgr z wyznaczoną jak wyżej wartością Zgr min. Terzaghi podaje również oparty na tych samych zasadach przybliżony sposób wyznaczania odporu, gdy grunt odznacza się spójnością c’. Podobny sposób można też zastosować w przypadku, gdy ściana naciska ku górze i spirala jest wklęsła. Opisana metoda nie jest ścisła, gdyż założony w niej przebieg zjawiska jest kinematycznie niemożliwy. Jeżeli bowiem sztywna tarcza przesuwa się wzdłuż prostej CD ku górze i wzdłuż ściany AB, to nie może równocześnie przesuwać sie po spirali, lecz będzie od niej odrywana. Tym samym nie może być wzbudzone tarcie wzdłuż spirali i nie powstanie reakcja gruntu G. W początkowym momencie powstawania odłamu należałoby w takim przypadku uwzględniać w powierzchni odłamu, na odcinku spiralnym, tylko ewentualne występowanie spójności gruntu, która przeciwdziałałaby odrywaniu się tarczy od podłoża w tym miejscu. Mimo tej nieścisłości w wielu praktycznych przypadkach metoda jest wystarczająco dokładna, daje bowiem wyniki dokładniejsze od uzyskanych metodami opartymi na teorii Coulomba oraz na płaskiej powierzchni odłamu. [patrz też: schody dywanowe, chody zabiegowe, brama garażowa ]

Comments Off

« Previous Entries