Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Wibro-wiroprasowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Wibro-wiroprasowanie Zagęszczanie mieszanek betonowych techniką wibro-wiroprasowania stosuje się wyłącznie przy produkcji elementów rurowych. Dodatkowe oddziaływanie w postaci wibrowania oraz prasowania intensyfikują proces zagęszczania przy stosowaniu wirowania. Oddziaływania wibracyjne (najczęściej ok. 3000 min-l) przekazywane są na mieszankę betonową w ciągu trwania całego procesu wirowania. Umożliwiają one bardziej efektywną komprymację tworzywa. Układ prasujący w postaci walca stalowego wprowadzonego do wnętrza formy na całej jej długości i zamocowanego poza forrną włączany jest do działania w ostatniej fazie wirowania. Walec ten przy pewnym nacisku wygładza powierzchnię wewnętrzną uformowanej rury oraz powoduje dalszą komprymację tworzywa betonowego. Prasowanie to prowadzone jest przy mniejszej liczbie obrotów formy. Walec wywierający ciśnienie na tworzywo betonowe obraca się wokół własnej osi. Ten proces prasowania trwa zazwyczaj 3+4 min. Przykładem sto sowania wibro-wiroprasowania w produkcji elementów rurowych jest technologia SAN-WI-RO . [patrz też: drzwi wewnętrzne, Ogrzewanie podłogowe, bramy garażowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy garażowe’

Wibro-wiroprasowanie

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Zastosowanie tej technologii jest ściśle związane z konkretnymi rozwiązaniami patentowymi w zakresie produkcji określonego asortymentu wyrobów. Wyodrębnić tu należy: – rozwiązania produkcji żelbetowych i betonowych elementów rurowych, przy których formowaniu zagęszczanie następuje przez ciągłe warstwowe prasowanie zasypywanej mieszanki betonowej do pionowo ustawionej formy, przy czym bezpośrednie ciśnienie wywierane jest układem rolek umieszczonych na obracającej się i przesuwającej się w pionie głowicy. W czasie prasowania mieszanka betonowa poddawana jest dodatkowo wibrowaniu objętościowemu w trakcie formowania kielicha elementu rurowego – rozwiązania produkcji żelbetowych i betonowych elementów rurowych, przy formowaniu których zagęszczanie mieszanki uzyskuje się w wyniku wibrowania przekazywanego przez rdzeń, płaszcz zewnętrzny lub pierścień dolny. W końcowej fazie tego procesu, lecz równolegle z wibrowaniem, dokonywane jest doprasowywanie, mające na celu szczególnie poprawę zagęszczenia końców rury i dokładne ukształtowanie pióra, wpustu lub kielicha – rozwiązania produkcji elementów sprężonych na długich forach przy zastosowaniu agregatów wyposażonych w układy działające na zasadzie wibroprasowania, formujące w sposób ciągły taśmę wyrobu przy jednoczesnym przesuwie agregatu. [patrz też: Deska Podłogowa, drzwi wejsciowe, bramy garażowe ]

Comments Off

« Previous Entries