Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘bramy garażowe bielsko’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

W zakładach przemysłowych woda zużywana jest na potrzeby produkcyjne (technologiczne), przeciwpożarowe jak również do picia i na potrzeby gospodarcze. W fabrykach woda zużywana jest najczęściej do następujących celów: – na przygotowanie produktów lub półfabrykatów, – na przemywanie przygotowanych produktów lub półfabrykatów w specjalnych urządzeniach (zbiorniki dla przepłukiwania, wanny, konwejery, filtry itp. ). – na spłukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków (popiół itp. ), – na przygotowanie pary w urządzeniach maszynowych, – na chłodzenie maszyn, – na gospodarczą obsługę pomieszczeń, gdzie odbywa się produkcja (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy garażowe bielsko’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzana przez innych wykonawców, niż jednostki państwowe wymaga sprawdzenia i zatwierdzenia przez służbę architektoniczno-budowlaną w zakresie projektu technicznego. Podstawą do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych jest pozwolenie na budowę, wydawane przez terenową służbę architektoniczno-budowlaną po przedstawieniu przez inwestora projektu technicznego, a przy opracowaniu dokumentacji w jednym stadium – projektu techniczno-roboczego. Ramowe zasady sporządzania i zatwierdzania założeń oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji ustala Zarządzenie nr 15 Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dn. 11. lipca 1957 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy garażowe bielsko’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na mieszkańca i dobę w miastach i osiedlach należy przyjmować wg normatywu MGK z 1956 r. (Decyzja PKPG z dn. 27. VIII. 1956 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bramy garażowe bielsko’

splukiwanie (usuwanie) pewnych produktów lub odpadków

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries