Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘blachodachówka’

Zapotrzebowanie wody do urzadzen tryskaczowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Zapotrzebowanie wody do urządzeń tryskaczowych i zraszających [TYTUL Zapotrzebowanie wody do urządzeń tryskaczowych i zraszających. Tryskacze: przy liczbie tryskaczy do 100 szt. na l piętro przy liczbie tryskaczy 100 -:- 150 szt. na l piętro przy liczbie tryskaczy 150 -:- 200 szt. na l piętro czas działania urządzenia – 2 godziny. 2. 3. SPOSOBY ZAOPATRZENIA W WODĘ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ 2. 3. 1. WODOCIĄG POWSZECHNEGO UŻYTKU (PUBLICZNY) I PRZEMYSLOWY Najprostsze rozwiązanie zasilania wewnętrznej instalacji wodociągowej wodą jest wtedy, gdy w danej miejscowości- istnieje sieć wodociągowa. Możliwe jest również korzystanie z wody pochodzącej z innego, już eksploatowanego źródła. W tym przypadku może to być -wodociąg miejscowego zakładu przemysłowego, osiedla itp. Przy istniejącym wodociągu publicznym w danej miejscowości, przewód wodociągowy może znajdować się na ulicy, w bezpośrednim pobliżu budowanego obiektu, dla którego projektuje się instalację lub w pewnej odległości od niego (na sąsiedniej ulicy lub w dalszej odległości). [podobne: blachodachówka, podłogi drewniane, kamień elewacyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blachodachówka’

Zapotrzebowanie wody do urzadzen tryskaczowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 26th, 2016

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na mieszkańca i dobę w miastach i osiedlach należy przyjmować wg normatywu MGK z 1956 r. (Decyzja PKPG z dn. 27. VIII. 1956 r. ). Zapotrzebowanie wody do celów przemysłowych uzależnione jest od procesów technologicznych. Do ustalenia potrzebnej ilości wody przyjmuje się zużycie jednostkowe w metrach sześciennych lub litrach na jednostkę produkcji (na 1 m tkaniny, 1 litr piwa itd. ) lub na jednostkę czasu (godz), np. dla pracującego zespołu mechanicznego. [patrz też: deski elewacyjne, blachodachówka, aluminium 6082 ]

Comments Off

« Previous Entries