Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘aluminium 7075’

ZASADY SPORZADZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

ZASADY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji określa Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dn. 2 stycznia 1957 r. (Monitor Polski nr 1/57, poz. 4). Zgodnie z powyższym zarządzeniem, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji powinna być sporządzana i zatwierdzana według ramowych zasad ustalanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Ministrem Budownictwa. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sporządzana przez państwowe biura projektowe lub inne jednostki państwowe, wymaga akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wyłącznie w zakresie projektu wstępnego, a w przypadku sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w jednym stadium – akceptacji służby architektoniczno-budowlanej wymaga projekt techniczno-roboczy, jednak bez obowiązku sprawdzania obliczeń statycznych i rozwiązań technicznych. [więcej w: aluminium 7075, Listwy przypodłogowe, płyty warstwowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘aluminium 7075’

ZASADY SPORZADZANIA I ZATWIERDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

NORMY ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE W celu ustalenia ilości wody na cele przeciwpożarowe należy posługiwać się zarządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej nr 4 . z dn. 4. II. 54 r. w sprawie ustanowienia norm resortowych (Dz. Zarządzeń i Rozkazów Komendy Głównej Straży Pożarnych nr 2 z dn, 4. II. 54 r. ): . – RN-53jMGK-PŻ-06 Zewnętrzne wodociągi przeciwpożarowe. Wytyczne projektowania – RN-53jMGK-PŻ-07 . Wewnętrzne wodociągi przeciwpożarowe. Wytyczne projektowania – RN-53jMGK-PŻ-08 Zaopatrzenie w wodę gaśniczą za pomocą niezależnych punktów czerpania. Wytyczne projektowania. [hasła pokrewne: aluminium 7075, ocieplenie domu, listwa przypodłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries