Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Plyta pozioma.

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Rezultaty uzyskane dla płyt pionowych nie mogą być stosowane dla płyt poziomych. Często jednak równania tego rodzaju wykorzystuje się i dla poziomych powierzchni. Współczynniki pochodzą częściowo z pomiarów wydajności dla powierzchni ogrzewania sufitowego i podłogowego, przy czym obliczo- no udział promieniowania w oddawaniu ciepła; dlatego nie są one bardzo dokładne. Irzeba również uwzględnić, że w przypadku ogrzewania podło- gowego i sufitowego występują duże powierzchnie o nierównomiernej temperaturze, przy których mogą wystąpić wywołane tymi właśnie róż- nicami temperatur dodatkowe przepływy powietrza zwiększające przej- mowanie ciepła. Ponadto wymiana powietrza w pomieszczeniu wpływa na przepływ przy powierzchniach grzejnych. Przy oddawaniu ciepła do dołu (ogrzewanie sufitowe) nie daje się zauwa- żyć jednoznacznej zależności od różnicy temperatur w zakresie tempera- tur występujących w ogrzewaniach sufitowych. Prawdopodobnie na przej- mowanie ciepła wpływa w silniejszym stopniu ruch powietrza wywołany lokalnymi warunkami oraz całkowita wymiana ciepła w pomieszczeniu, uwarunkowana ukształtowaniem pomieszczenia i powierzchni grzejnej, niż różnica temperatur ściana – powietrze. Zgodnie z nowymi badania- mi amerykańskimi i pomiarami w Instytucie Ogrzewnictwa i Wenty- lacji Technicznego Uniwersytetu w Berlinie można przyjąć dla oddawa- nia ciepła do dołu (ogrzewanie sufitowe) ex = 0,2 do 0,8 W zakresie temperatur techniki ogrzewania i wentylacji zmiennosc parametrów czynnika przy przejmowaniu ciepła między powietrzem a po- wierzchniami ogrzewającymi albo chłodzącymi jest niewielka. Równania są zatem słuszne dla obu kierunków przejmowania ciepła. Przy oddawaniu ciepła powierzchni opływanych swobodnie przez gazy albo powietrze, trzeba również uwzględnić, obok przejmowania ciepła, wymianę ciepła przez promieniowanie.
KONDENSACJA I WRZENIE Przy kondensacji i wrzeniu przejmowane są stosunkowo wielkie ilości ciepła. Przepływowi ciepła i masy towarzyszy tutaj zmiana stanu tak, że jeszcze inne wielkości zmienne również wpływają na przejmowanie ciepła. Nie udało się stworzyć dotychczas jednolitego ujęcia matematycznego zjawisk oraz ujęcia razem zmiennych w liczby podobieństwa. Trzeba więc najczęściej zadowalać się wzorami i liczbami wyprowadzonymi z badań empirycznych, które mają jedynie wąski zakres ważności . [więcej w: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja