Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Odpór gruntu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Odpór gruntu jest reakcją, będzie więc tylko tak duży, jak to warunkuje wartość i położenie sił czynnych, których występowanie musi się objawiać w postaci przesunięcia ściany ku gruntowi. Gdy np. w jakimś punkcie ściany przesuniecie jej jest zerowe, odporu tam nie będzie, a jedynie wystąpić może parcie spoczynkowe. Im bardziej ściana będzie sie przesuwać ku gruntowi, tym odpór będzie większy. Często mówi się, że w miarę przesuwania się ściany ku gruntowi występuje, wskutek pewnych zmian strukturalnych w gruncie, stopniowa „mobilizacja” odporu. Wykres zależności między Odporem gruntu a przesunięciem ściany; w punkcie A granica proporcjonalności, w punkcie B odpór graniczny (szczytowy) ; gałąź BC odpowiada przejściu do tzw. odporu „odpadkowego” w punkcie C poczęcie ruchu bryły odłamu ku górze, potrzebne jest. znaczne przesunięcie ściany e,łr, nazywane przesunięciem granicznym. Jak wynika z podanych wyżej uwag, niedopuszczalne jest w obliczeniach statycznych uwzględnianie pełnej wartości odporu granicznego w takich przypadkach, gdy odpór działa korzystnie, a budowla ma pozostać praktycznie nieporuszona, a więc np. przy obliczaniu stateczności budowli lub zdolności kotwiącej zakotwień gruntowych. Wyznaczanie odporu granicznego metodą klasyczną. Wartość maksymalnego, granicznego odporu dla ściany ciągłej sięgającej powierzchni gruntu można obliczać — jak w przypadku parcia czynnego — metodami opartymi na teorii Coulomba i prawie Rebhanna. Prawo to głosi w tym przypadku, że właściwa będzie wartość odporu odpowiadająca klinowi odłamu dającemu najmniejszy odpór w porównaniu z odporami występującymi przy wszelkich możliwych klinach. Zakłada sie przy tym uplastycznienie gruntu jedynie w powierzchni odłamu, która jest płaska i pochylona do poziomu pod kątem odłamu. Klin odłamu uważa się praktycznie za sztywny. Dla gruntów sypkich odpór graniczny na I m długości ściany o wysokości H wyznacza się ze wzoru, gdzie Kb — współczynnik odporu granicznego zależny od kąta właściwego tarcia wewnętrznego gruntu od kąta tarcia pomiędzy gruntem a ścianą bb (występującego przy odporze), kata odchylenia ściany od pionu oraz kąta pochylenia naziomu do poziomu. [więcej w: olx bolesławiec, płyta ortotropowa, fasolki wszystkich smaków allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fasolki wszystkich smaków allegro olx bolesławiec płyta ortotropowa