Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

OBLICZANIE SREDNIEJ RÓZNICY TEMPERATUR I WIELKOSCI WYMIENNIKÓW CIEPLA

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2019

Zasadnicze równanie przepływu ciepła odnosi się, ściśle biorąc, jedynie do bardzo małego elementu powierzchni, gdzie temperatury płynu po obu stronach ścianki oddzielającej (tl i t2) mogą być uważane za stałe. W wymiennikach ciepła temperatury obu płynących cieczy zmieniają się jednak zwykle wzdłuż powierzchni grzejnych względnie chłodzących. Średnia różnica temperatur Lm zależy od temperatur początkowych i koń- cowych obu cieczy oraz od sposobu przepływu cieczy wzdłuż powierzchni grzejnej, Rozkład temperatury nie jest jednakowy, a zależy od tego czy z obu stron przepływ odbywa się w jednym kierunku, czy też w kierun- kach przeciwnych (współprąd, przeciwprąd). Można sobie wyobrazić również, że kierunki przepływu są zwrócone względem siebie pod kątem prostym (prąd krzyżowy) albo że zastoso- wano mieszaną formę prądu równoległego i krzyżowego. Dla tych rodza- jów przepływu cieczy trzeba obliczyć średnią różnicę temperatur, decy- dującą o wydajności wymiennika ciepła. [przypisy: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja