Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Rodzaje zakotwień

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Niekiedy stosuje się do tej samej ścianki dwa różne rodzaje zakotwień, np. płyty lub ściany kotwiące zakładane na palach pionowych lub kozłach. W takim przypadku należy pamiętać, że ze względu na różny charakter pracy statycznej tych urządzeń, ich graniczne nośności powstają przy różnych przesunięciach kotwi, tak że najczęściej tylko jedno z urządzeń może być w pełni wykorzystane. Ogólnie wykonanie zakotwień liniowych polega na wbiciu lub wwierceniu w grunt lub w skałę na potrzebną długość rury zaopatrzonej w luźną końcówkę wiertniczą (trzewik, świder). Służy do tego najlepiej specjalny sprzęt wiertniczy, tzw. wiertnica. Jest to urządzenie o sile nacisku 4 lub 6 tyg. kG. Na podwoziu gąsienicowym może poruszać się równolegle do ścianki i zagłębiać w nią i grunt poza nią rury lub żerdzie pod dowolnym nachyleniem. Wraz z rurą wprowadza się, wewnątrz niej, stalowy pręt przyszłego Ściągu, połączony trwale ze wspomnianą końcówką. Po wprowadzeniu urządzenia na przewidzianą długość, odłącza sie rurę od końcówki i podciąga ją o określony odcinek (np. 20 cm). Równocześnie wprowadza się pomiędzy rurę a ściąg zaprawę cementową pod ciśnieniem 5+20 at. Najczęściej stosuje się do tego osobną rurę do zastrzyków. Czynność tę powtarza się w miarę wyciągania rury tak długo, aż wokół ściągu utworzy się w gruncie trzpień betonowy o nierównej pobocznicy, ściśle związanej z gruntem. Długość tego trzpienia, będącego kotwią, dostosowuje się do potrzeby. Zawiera się ona w granicach od 3 m w skale do 5 m i więcej w gruncie, zależnie od wymaganego uciągu. Siła w ściągu przenosi się przez trzpień na grunt dzięki tarciu na pobocznicy kotwi i pobocznicy wzmocnionego zastrzykami walca gruntu. Gdyby się okazało na podstawie próbnego obciążenia, że kotew ma za mały uciąg, można ją przedłużyć bez zmiany ogólnej długości urządzenia. [więcej w: konstrukcje dachowe, parafia rokietnica, schody zabiegowe definicja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje dachowe parafia rokietnica schody zabiegowe definicja