Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Szczelność ścianki

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Podstawowym warunkiem tej szczelności jest dokładnie pionowe wiercenie otworu. Powierzchnia styku sąsiednich pali ma szerokość kilku centymetrów dzięki powiększaniu się średnicy pali w stosunku do średnicy wierconych otworów. Jako przykład zastosowania ścianek szczelnych może służyć nabrzeże oczepowe. Scianka szczelna tego nabrzeża jest zakotwiona w gruncie. W skład zakotwień nabrzeży oczepowych wchodzą ściągi wraz z kleszczami na ściance oraz konstrukcja kotwiąca, zwykle oddalona od ścianki. Konstrukcję tę mogą stanowić np. płyty pionowe, płyty lub kraty poziome, kozły palowe. Scianki szczelinowe. Charakterystyka i wykonanie ścianek szczelinowych Scianki szczelinowe wykonuje się w wąskich (0,60+1,20 m) i głębokich wykopach (tzw. szczelinach), których ściany utrzymują się w równowadze wskutek wypełnienia szczeliny w miarę głębienia zawiesiną tiksotropową, najczęściej bentonitową (w wodzie). Po wykonaniu szczeliny na określonym odcinku (np. m) betonuje się w niej ściankę wypełniając cały wykop betonem, najczęściej metodą betonowania podwodnego „Contractor”, albo też ustawia w szczelinie prefabrykaty żelbetowe. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku bentonit ulega wyparciu i może być po oddzieleniu urobku ponownie użyty. Sciany wykopu utrzymują sie w równowadze dzięki parciu, jakie wywiera na nie zawiesina tiksotropowa. Mechanizm tego parcia nie jest jeszcze dobrze zbadany. Przypuszczalnie na cząstkach gruntu znajdujących się w ścianach wykopu osadzają się na pewną grubość koloidalne cząstki zawiesiny, tworząc uszczelniającą powlokę w powierzchniach tych ścian. Powstanie takiej powłoki korzystnie wpływa na rozkład parcia i skuteczność jego przeciwstawiania się parciu gruntu. Może tu mieć również wpływ działania sil elektroosmotycznych występujących na styku zawiesiny i gruntu. [podobne: olx giżycko, porzadek dorycki, schody marchewka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx giżycko porzadek dorycki schody marchewka