Blacha Trapezowa
Just another WordPress site

Uszczelnienie ścianki

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Istotne zagadnienie stanowi uszczelnienie ścianki. Można to w sposób łatwy zapewnić przez przyspawanie do rury okładzinowej na całej jej długości ceownika, który następnie w czasie zapuszczania rury tak się kieruje, aby żłobił wpust w sąsiednim, świeżo wykonanym palu. Wpust ten w czasie betonowania pala wypełnia się betonem, tworząc połączenie pala betonowego z wykonywanym uprzednio. W Polsce wykonywano taką ściankę w celu stworzenia szczelnej przepony wokół zagłębionych w ziemi obiektów górniczych, ścianka zadanie spełniła. Metoda wykonania jest tu podobna do tej, jaką stosuje się przy budowie ścianki z pali Franki. Wykonanie studni doświadczalnej przy zastosowaniu ścianki wykonanej tą metodą przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. Zrealizowano przy tym pomysł mgr inż. Swulińskiego. Tok robót był następujący. Najpierw wywiercono równocześnie wszystkie otwory, pozostawiając w nich rury okładzinowe i to przede wszystkim dla pali kierujących (przewidzianych w narożnikach studni i w połowie długości dłuższej ściany). Średnica rur pali kierujących wynosiła 30,5 cm, pali zaś pośrednich 25,4 cm. Ponieważ między palami nie stosowano żadnych specjalnych uszczelnień, musiały one stykać sie bezpośrednio. W obrębie betonowania poszczególnych pali (co zaczęto od pali kierujących) równocześnie poruszano sąsiednie rury, aby zapobiec ich związaniu z wykonywanym palem. Przy dłuższych ściankach uprzednie wywiercanie wszystkich otworów byłoby niepraktyczne. Należałoby równocześnie wiercić dwa otwory, betonować pierwszy pal, z jednoczesnym poruszaniem rury pala drugiego, a następnie wiercić otwór trzeci, betonować pal drugi, wiercić otwór czwarty, betonować pal trzeci itd., przy czym należałoby poruszać rurą w czasie betonowania pala sąsiedniego. [patrz też: olx giżycko, porzadek dorycki, schody marchewka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx giżycko porzadek dorycki schody marchewka